Buitengewone algemene vergadering van de Participatieve Duurzame Wijken : En wat als we het over veerkracht hadden ? - Vooruit met de wijk

Buitengewone algemene vergadering van de Participatieve Duurzame Wijken : En wat als we het over veerkracht hadden ?

‘Virtuele’ buurtfeesten, voedseloogst en -distributie, naaistersbrigades, ondersteuning van de lokale handelaren…

Velen onder jullie hebben solidaire initiatieven in uw wijken opgericht, wat ons opnieuw laat zien dat het netwerk van de duurzame wijken een rol speelt in de veerkracht van Brussel, haar vermogen om zichzelf opnieuw uit te vinden en om te gaan met uitzonderlijke situaties !

U zal niet verbaast zijn te vernemen dat de jaarlijkse cyclus van de projectoproep Duurzame Wijken en met name ook het proces van het participatief budget moeten worden aangepast; wat leidt tot een groot aantal vragen. Die moeten we vandaag samen beantwoorden. Daarom nodigen wij u uit op een buitengewone algemene vergadering.
 
We leggen u de situatie en onze vragen uit aan de hand van deze video

 

Om een lang verhaal kort te maken : er zijn in 2019 7 nieuwe Duurzame wijken toegetreden: Nino Vert, Comité Bienfaiteurs, Les griottes, Le Vert Dure, Les 4 vents, Les nicheurs en Projet POP die in januari met een gedeelde plaatsbeschrijving van hun wijken het avontuur begonnen.
Deze eerste fase heeft tot doel een diagnose te stellen van de behoeften en bronnen in de wijk door in contact te komen met de buren, evenementen te organiseren in de openbare ruimte om zo te bepalen welk soort projecten ontwikkeld kunnen worden : over welke thema’s ? met welke partners ? in welke ruimte ? met welk budget ? enz. Om tot slot een subsidieaanvraag in te dienen bij het participatief budget, dat de aanvragen op de dag van de Raad zal analyseren.
 
De Raad bestaat uit vertegenwoordigers van 5 PDW die reeds actief zijn en geen financieringsaanvraag indienen, een vertegenwoordiger van de administratie van Leefmilieu Brussel, van het kabinet van de minister en van het begeleidingsteam. Hij komt één keer per jaar samen en nodigt de wijken die een subsidieaanvraag indienen uit om te komen uitwisselen en hun wijkdynamiek voor te stellen. Daarna komt de Raad alleen bijeen om de projecten en groepsdynamieken te bespreken en te verrijken. 

Om meer te weten over het participatief budget, neem hier een kijkje : 
Tussen januari en half maart 2020 hebben de nieuwe wijken hun coach ontmoet, begonnen ze aan de organisatie om hun buren te ontmoeten… Helaas heeft de situatie sinds half maart enerzijds deze nieuwe collectieven niet toegestaan hun reis voort te zetten en anderzijds veel belangrijkere kwesties aan bod gebracht.
 
Om de maatregelen van de progressieve versoepeling van de quarantaine na te leven, kunnen we ons niet veroorloven om vóór de zomer, of zelfs daarna, de plaatsbeschrijvingen, de coaching op het veld of eendere andere vorm van bijeenkomst te organiseren. Deze vertraging zal een impact hebben op het proces van het participatief budget, waaronder de indieding van de subsidieaanvragen die aanvankelijk vanaf half juni gepland is maar ook de organisatie van de Raad.
 
Het lijkt ons niet redelijk om de initiële planning en de voorziene werkwijze te behouden, als we zeker willen zijn dat alle wijken die een subsidieaanvraag willen indienen aan de criteria kunnen voldoen met inachtneming van de veiligheidsregels in verband met COVID-19. Bij nader inzien, zijn er twee realistische opties in de huidige context, die we graag met u willen bespreken.

In bijlage vindt u een document waarin de twee opties worden beschreven.
 
Verder willen we dat het budget ook kan dienen voor projecten die ontstaan in antwoord op de huidige situatie en een positief effect hebben op de veerkracht van de wijken. Een algemene vergadering zal ook de gelegenheid zijn om uit te wisselen over de verschillende initiatieven die worden opgericht in de wijken en te zien of er projecten tussen de wijken kunnen worden opgericht.
 
Het is rond deze vragen dat we graag willen uitwisselen tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering die we op zaterdag 06 juni van 15u tot 17u online organiseren.

De algemene vergadering van de participatieve duurzame wijken brengt alle leden van de wijken samen, maar ook al wie interesse heeft voor de dynamiek.

Het is belangrijk dat we met velen aanwezig zijn om op een collectieve manier te kunnen nadenken. Ook al hadden we u liever in het echt gezien, verheugen we ons om samen met u te debatteren.
 
Tot heel binnenkort en houd u goed tegen dan !
PRAKTISCHE INFORMATIE – ONLINE ALGEMENE VERGADERING – ZATERDAG 06 JUNI 2020

Evenementdetails

Wanneer?

Waar?

Contact / Inscrhijving