fbpx

Natuur en biodiversiteit

Natuur en biodiversiteit

De uitdagingen

Met 50% niet-bebouwde oppervlakte, ongeveer 800 verschillende plantensoorten, 38 soorten inheemse zoogdieren, meer dan 90 soorten inheemse broedvogels, een tiental soorten amfibieën en reptielen, een twintigtal soorten vissen, weekdieren; om nog maar te zwijgen van de insecten (vlinders, kevers, diptera, vliesvleugeligen…), spinnen…, blijft Brussel een van de groenste en aantrekkelijkste hoofdsteden van Europa. Maar net als elders in de wereld, wordt de biodiversiteit voortdurend bedreigd.

De toenemende verstedelijking die de specifieke habitat van fauna en flora vernietigt en versnippert, vervuiling, klimaatveranderingen, de drukke bezetting van sommige groene ruimten, de komst van invasieve exotische soorten, de opdroging van vochtige zones… zijn allemaal factoren die vele levende soorten kwetsbaar maken of een rechtstreekse bedreiging vormen voor hun overleving.

Daarbij komt nog een sneeuwbaleffect: omdat er tussen fauna en flora onderling complexe en broze relaties zijn, kan de verdwijning van een soort of de aantasting van een habitat een volledig ecosysteem ontregelen.

Wat doet het Gewest?

Tegenover die uitdagingen voert het Gewest de nodige maatregelen in op gewestelijk niveau, om ons uniek natuurlijk erfgoed te beschermen en te ontwikkelen: behoud- en beheerplannen voor de natuur en het Zoniënwoud, verbindingselementen om de groene ruimten op elkaar te laten aansluiten, speeltuinen, moestuinen en waterlopen, beschermde gebieden… 

Het Gewest bevordert ook de creativiteit van de burgers om hun stad groener te maken en om voor meer biodiversiteit te zorgen, onder meer via de projectoproep Vooruit met de wijk !

Meer info

Nuttige links

Natuurnetwerk Natagora

Ontdek de tips en de gemeenschap van het Natuurnetwerk Natagora

Adalia

Leer om uw groene ruimten op een milieuvriendelijke manier te beheren

Apis Bruocsella

Ontdek hoe u via bijen natuur in de stad kunt bevorderen

Biodiversité et bâti

Laat u inspireren om biodiversiteit te integreren in het stedelijk landschap

vzw Tournesol-Zonnebloem

Raadpleeg ook de opleidingen van Tournesol-Zonnebloem

Plante & Cité

En raadpleeg de praktische documenten van Plante & Cité

Wat kan ik als burger doen?

Start een collectief vergroeningsproject voor een openbare ruimte in uw buurt!

De wijk vegetaliseren en een groen hoekje in de stad aanleggen: dat is zo veel leuker en productiever als het samen doen! Specifieke kennis is niet nodig: iedereen kan bijdragen om de stad een groener karakter te geven.  

Klimplanten aan de gevels, vegetatie aan de voet van bomen en op open plekjes op straat, ze kunnen de omgeving in een wijk verbeteren, zowel vanuit esthetisch als uit ecologisch standpunt. De vegetatie bevordert de biodiversiteit in de stad en beperkt de hitte die te wijten is aan de verharding … alleen maar voordelen bij hittegolven dus!

Daarnaast bieden vensterbanken, terrassen en balkons bieden moeiteloos plaats aan potten en bloembakken met: Oost-Indische kers, komkommerkruid, hondsdraf, cosmea, rolklaver, goudsbloem, gevlekt longkruid, lavendel, … Stuk voor stuk planten die het prima doen in potten en een scala aan interessante vormen en kleuren bieden.

Als u voor verschillende soorten vaste planten kiest, zal de bloei bovendien elk jaar terugkeren, gespreid over verschillende seizoenen. Daar hebben de insecten en de vogels baat bij !

De voorkeur gaat uit naar inheemse soorten, drachtplanten en wilde bloemen die vooral in de smaak vallen bij vogels, vleermuizen, bijen, vlinders en kleine dieren.

De enige beperking: de projecten mogen geen betrekking hebben op privéruimtes (tuinen, binnenplaatsen, balkons die niet uitgeven op de straat…).

Meer info op de pagina van de projectoproep en in de voorwaarden van de groene wijken projecten !

Raadpleeg ook ons hoofdstuk Kom in actie om kennis te maken met de andere beschikbare actiemiddelen om uw projecten in het Brussels Gewest tot een goed einde te brengen!

hulpbronnen

nieuws

Agenda

Il n'y a actuellement pas d'événement