Natuur en biodiversiteit - Vooruit met de wijk

Natuur en biodiversiteit

Natuur en biodiversiteit

De uitdagingen

Met 50% onbebouwde oppervlakte, ongeveer 800 verschillende plantensoorten, 38 soorten inheemse zoogdieren, meer dan 90 soorten inheemse broedvogels, een tiental soorten amfibieën en reptielen, een twintigtal soorten vissen, weekdieren, insecten, spinnen, blijft Brussel één van de groenste en aantrekkelijkste hoofdsteden van Europa. Maar net zoals in veel andere plekken ter wereld, wordt de biodiversiteit voortdurend bedreigd. De toenemende verstedelijking die de specifieke habitat van fauna en flora verwoest en fragmenteert, de vervuiling, de klimaatverandering, de grote toeloop in sommige groene ruimten, de verschijning van invasieve exotische soorten, de opdroging van vochtige zones… maken talrijke levende soorten kwetsbaar of vormen een rechtstreekse bedreiging voor hun overleving.

Daarbij komt nog een sneeuwbaleffect : fauna en flora creëren complexe en kwetsbare banden met elkaar, de verdwijning van een soort of de beschadiging van een habitat kunnen een ecosysteem volledig ontregelen.

In de stad kan de natuur ook een fundamentele rol spelen in de temperatuurverlaging (stedelijke hitte-eilandeffecten) in de context van klimaatopwarming, en voor de opvang van fijn stof voor een betere kwaliteit van de lucht die we inademen.

In Brussel is de bescherming van de vegetatie en de biodiversiteit dus van fundamenteel belang voor de leefkwaliteit van al zijn bewoners.

Wat doet het Gewest?

In het licht van deze kwesties, onderneemt het Gewest een reeks acties om ons unieke natuurlijke erfgoed te beschermen en te ontwikkelen : behoud- en beheerplannen voor de natuur en het Zoniënwoud, verbindingselementen om de groene ruimten op elkaar te laten aansluiten, speeltuinen, moestuinen, waterlopen en beschermde gebieden… 

Het Gewest stimuleert ook de creativiteit van de burgers om de stad groener te maken en meer biodiversiteit te brengen, onder meer via de projectoproep Vooruit met de Wijk !

Meer info

Nuttige links

Natuurnetwerk Natagora

Ontdek de tips en de gemeenschap van het Natuurnetwerk Natagora

Adalia

Leer om uw groene ruimten op een milieuvriendelijke manier te beheren

Apis Bruocsella

Ontdek hoe u via bijen natuur in de stad kunt bevorderen

Biodiversité et bâti

Laat u inspireren om biodiversiteit te integreren in het stedelijk landschap

vzw Tournesol-Zonnebloem

Raadpleeg ook de opleidingen van Tournesol-Zonnebloem

Plante & Cité

En raadpleeg de praktische documenten van Plante & Cité

Wat kan ik als burger doen?

Start een collectief vergroeningsproject voor een openbare ruimte in uw buurt !

De wijk vergroenen en een stukje natuur in de stad aanleggen is altijd gezelliger en productiever als we er samen aan werken ! Er is geen specifieke kennis nodig, iedereen kan bijdragen aan een beetje natuur in de stad. 

Klimplanten op gevels, vegetatie aan de voet van bomen en op lege plekjes op straat… zullen de sfeer in wijk verbeteren zowel vanuit esthetisch als uit ecologisch standpunt. De aanplanting bevordert de biodiversiteit in de stad en vermindert de warmte te wijten aan verharding, een winst bij hittegolven !

Ter aanvulling kunnen er ook op vensterbanken, terrassen en balkons gemakkelijk potten en plantenbakken worden geplaatst. Balkonplanten en bovengrondse aanplantingen in het algemeen zijn geen prioriteit in het gedeelte Natuur en biodiversiteit van de projectoproep omdat we de voorrang willen geven aan duurzame projecten voor inrichtingen en aanplantingen in volle grond (meer info op de pagina Wat is een Natuur en biodiversiteit project ?)

 

Door te kiezen voor verschillende soorten meerjarige planten, zal de bloeitijd zich elk jaar herhalen en zich spreiden over verschillende seizoenen, wat gunstig is voor insecten en vogels !
De voorkeur wordt gegeven aan inheemse, wilde, nectarproducerende soorten, die zeer geliefd zijn bij de vogels, de vleermuizen, de bijen, de vlinders en de kleine dieren.

De enige beperking : de projecten mogen geen betrekking hebben op een privéruimte (tuin, binnenkoer, … die niet uitgeeft op de straat).

U vindt meer info op de pagina van de projectoproep en in de voorwaarden van de Natuur en biodiversiteit projecten !


Raadpleeg ook ons hoofdstuk
Kom in actie om kennis te maken met de andere beschikbare actiemiddelen om uw projecten in het Brussels Gewest tot een goed einde te brengen !


 

Hulpbronnen

Une guide pratique pour installer des plantes grimpantes dans la rue à Bruxelles. Il contient des informations techniques mais aussi administrative.
Une fiche d'informations et de conseils sur le vermicompostage et la construction d'une vermicompostière.
Un recensement mettant en valeur des projets de jardins collectifs accessible aux personnes en situation de handicap, leur aménagement et leur fonctionnement.
Un guide pratique pour analyser le sol de son potager.

nieuws

Capture d’écran (632)

INRICHTINGEN DIE HET VERSCHIL MAKEN

Om in een stedelijke omgeving zijn weg te vinden, heeft biodiversiteit soms een beetje hulp nodig. Bijvoorbeeld door in onze nieuwe of gerenoveerde gebouwen
Sans titre

Schrijf je in voor onze coaching

Wat komt er dan beter van dan een « COLLECTIEVE COACHING » om tools en tips uit te wisselen? Schrijf je in voor de coaching in
facebook-Profile_Picture___IQ_BIL_pos_rgb

Lancering van de projectoproep Vooruit met de Wijk

Leefmilieu Brussel heeft het genoegen om de 4de editie van de projectoproep “Vooruit met de Wijk” te lanceren. De doelstelling ? De lokale initiatieven voor duurzame
gdurables_court_fr

Duurzame generaties: burgers die actie ondernemen voor de planeet

Duurzame generaties: maak het verschil Ben je tussen 7 en 85 jaar en begaan met het milieu? Wil je het verschil maken, een project ontwikkelen en

Agenda

24

november

19:30-21:30

Rue du Marteau 19 - 1000 Brussel

Door middel van lichte en aantrekkelijke grafische samenvattingen stelt grafische facilitatie u in staat op een andere manier notities te maken, gedachten op papier te zetten, grafisch materiaal voor verschillende interventies voor te bereiden, samen na te denken, te communiceren en een duidelijke boodschap over te brengen. Deze initiatie laat u kennismaken met de belangrijkste ingrediënten van grafische facilitatie (typografie, opsommingstekens, kaders, pictogrammen, pijlen, kleuren en schaduwen) en met de manier waarop u uw ideeën kunt organiseren (mindmapping, lijst, pad, raster...)

08

november

20:00-22:00

online

Het doel van deze opleiding is om kennis te maken met de tips en trucs om via sociale netwerken goed te communiceren over uw project.

06

oktober

19:30-21:30

Rue du Marteau 19 - 1000 Brussel

Hoe kan ervoor worden gezorgd dat de besluiten door de hele groep worden genomen en goedgekeurd? Besluitvorming in een groep is niet altijd gemakkelijk: hoe kunt u ervoor zorgen dat alle stemmen vertegenwoordigd worden? Hoe kunnen wij er zeker van zijn dat het besluit achteraf niet opnieuw ter discussie zal worden gesteld? Hoe kan ervoor worden gezorgd dat het genomen besluit op lange termijn wordt opgevolgd? Kom deelnemen aan een korte training over de verschillende manieren van besluitvorming in collectieve intelligentie. Op het programma, de verschillende principes van collectieve intelligentie, de struikelblokken bij de besluitvorming en concrete oplossingen uitgelegd in de praktijk (stemmen met handopsteking, geheime stemming, …, gewogen stemming, GPC/ESC, enz.)