In de praktijk - Vooruit met de wijk

ProjectoproepIn de praktijk

Hoe vraag je de steun van VMDW aan?

Vooruit met de Wijk

Krijg, net als deze buren, ondersteuning op maat en financiële steun voor je project ! https://vooruitmetdewijk.brussels/uw-project/

Selectiemoment

01

Maart 2024

Selectiemoment

02

Datum volgt

Indiening van de kandidaturen

Jury ‘duwtje in de rug’-ondersteuning

Participatief
jury

10 maart 2024

Indiening van de kandidaturen

De volledige projectformulieren moeten worden ingediend vóór middernacht op 10 maart 2024

21 maart 2024

Jury ‘duwtje in de rug’-ondersteuning

De jury van deskundigen die belast is met de selectie van de projecten voor de ‘duwtje in de rug’-ondersteuning zal op 21 maart 2024 plaatsvinden.

26 maart 2024

Participatief
jury

De participatief jury die belast is met de selectie van de projecten voor de ‘stevigere’ ondersteuning zal plaatsvinden op 26 maart 2024

Indiening van de kandidaturen

Jury ‘duwtje in de rug’-ondersteuning

Participatief
jury

Datum volgt

Indiening van de kandidaturen

De volledige projectformulieren moeten worden ingediend vóór middernacht op 

Datum volgt

Jury ‘duwtje in de rug’-ondersteuning

De jury van deskundigen die belast is met de selectie van de projecten voor de ‘duwtje in de rug’-ondersteuning zal op 

Datum volgt

Participatief
jury

De participatief jury die belast is met de selectie van de projecten voor de ‘stevigere’ ondersteuning zal plaatsvinden op

Wat zijn de deelnemingsvoorwaarden?

  • Het voorgestelde project antwoordt op de doelstellingen van de projectoproep;
  • Het projectformulier en zijn bijlagen zijn volledig;
  • Het project wordt ontwikkeld op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wordt uitgevoerd door burgers (geen verenigingen) die er wonen of werken;
  • Een stuurgroep van ten minste 5 mensen (van wie ten minste drie in het Gewest wonen);
  • Als het project het gebruik van een openbaar of particulier terrein of ruimte vereist, de ondertekende goedkeuring van de eigenaar (ten minste een principiële toestemming in afwachting van een meer officieel document). Voor mede-eigendommen is een besluit van de algemene vergadering vereist.

Elk dossier dat niet aan deze 5 punten voldoet, wordt als onontvankelijk beschouwd en komt niet in aanmerking voor de selectie.

De projecten worden vervolgens beoordeeld, hetzij door een jury van deskundigen voor de ‘helpende hand’, hetzij door een burgerjury voor de ‘versterkte steun’. De selectiecriteria en de details van het selectieproces worden uiteengezet in de volledige voorwaarden.

Ontdek de projecten die de vorige jaren
steun kregen van Leefmilieu Brussel

Welke thema's worden door VMDW voorgesteld?

Vind inspiratie voor uw project rond de voorgestelde thema’s:

Welke thema's worden door VMDW voorgesteld?

Vind inspiratie voor uw project rond de voorgestelde thema’s: