fbpx

PDW A la Bon’Aventure

Deze Participatieve Duurzame Wijk ligt in Jette, een « groene gemeente », in alle opzichten. Niet alleen zijn er groene ruimten in overvloed, maar het is ook een gemeente met een heleboel duurzame activiteiten zoals de LETS, La Ruche qui dit oui, Rayon vert, Reciprocity, « Les paniers bio » (3 sag.), meer dan 700 zonnepanelen geïnstalleerd door de Gemeente met de hulp van het burgercoöperatief Energiris, de markt met lokale landbouwers op woensdag, het Centre d’entraide (Hulpcentrum), het Repair-café, enz. Duurzaam en associatief zijn twee onafscheidelijke kenmerken van de gemeente, die bovendien blijft openstaan voor nieuwe initiatieven. Dit geeft een enthousiast kader voor de oprichting van « A la Bon’Aventure ».

Het blijkt echter dat deze voornemens slechts een klein deel van de bevolking aanspreken, die zich al bewust is van de kwesties rond duurzame ontwikkeling. De Wijk « A la Bon’Aventure » (Bonaventurestraat en de aangrenzende straten, zie kaart in bijlage) omvat verschillende scholen (Heilig Hart, Sacré-Cœur, de Kleine Geuzen, Dieleghem, Joie de Vivre), een opvangcentrum voor asielzoekers van het Rode Kruis, de kliniek « Sans Souci » en de bewoners van het centrum « Entre Autres ». Maar we stellen echter vast dat de band tussen de bewoners en deze verschillende organisaties bijna onbestaande is. De Bonaventurestraat zelf, een lange smalle as met veel verkeer, is geen ideale plaats voor gezellige bijeenkomsten… !

Met de oprichting van de Participatieve Duurzame Wijk « A la Bon’Aventure », gaan een paar bewoners de uitdaging aan om een nieuwe constructieve dynamiek te creëren en nieuwe solidariteitsbanden te scheppen tussen alle bewoners van de wijk, aan de hand van twee dynamische en motiverende projecten die aansporen om mee te helpen.  Deze enkele bewoners die aan het initiatief staan zijn grotendeels reeds professioneel of als vrijwilliger betrokken bij associatieve projecten. Ze komen nu samen rond het project van de Participatieve Duurzame Wijk en delen hun competenties, ervaringen, maar ook dezelfde waarden en het gemeenschappelijk verlangen naar een duurzamere maatschappij. En dit met besef voor de betrokkenheid van hun inzet. De « harde kern » staat vandaag klaar en wordt nu versterkt door de bewoners van de wijk.

Projecten :

Twee projecten en werkgroepen zijn ontstaan :
– Incroyables Comestibles (Incredible Edible) :

De filosofie van dit project, gebaseerd op het idee van de burgers van Todmorden (Verenigd Kononkrijk), genaamd Incredible Edible, is niet alleen om fruit en groenten te planten in openbare plaatsen, maar ook om hun oogst toegankelijk te maken voor alle burgers, en dit volledig gratis. Het idee dat eind juli werd voorgesteld is nu in broedfase. Concreet moeten het aantal balkonbakken, de bakken die in elkaar getimmerd moeten worden (eind november dit jaar), de keuze van de planten, enz. nog worden bepaald. Een paar balkonbakken zullen al worden geplaatst in de loop van de herfst, maar het grootste deel zal deze winter worden klaargemaakt om de aanplanting vanaf de aanvang van de lente te starten.
Mini workshops bestemd voor de bewoners, hun familie en de scholen zullen worden georganiseerd voor de constructie van de bakken (gepland in de maand november in samenwerking met de gemeente van Jette), het zaaien en het uitplanten (volgende lente). Het onderhoud en de controle van de groei zullen door de bewoners vrijwillig worden uitgevoerd om een continuïteit te verzekeren. Kleine affiches zullen worden opgehangen naast de teeltplaatsen, die te vinden zijn op de website van Incroyables Comestibles Belgium http://lesincroyablescomestibles.fr/europe/belgique en de filosofie, het hoe en waarom van dit project zullen uitleggen en de voorbijgangers zullen uitnodigen om te plukken maar met respect voor de planten.
De motivatie om in de vorm van een spontane samenwerking en in burgergroepen voor de teelt en het onderhoud van deze aanplantingen te zorgen, en de uiteindelijke vrije verdeling van de oogst, zullen een belangrijke en zeer concrete cohesie creëren tussen alle bewoners van verschillende leeftijd en origine, zowel voor de alleenstaande bewoner als voor de bewoner in gezinsverband. Een andere motivatie wordt de herontdekking van de oorsprong van groenten en fruit die we dagelijks eten. Een samenwerking met organisaties en scholen van de wijk zal essentieel zijn in het slagen van het project. De blog-krant « A la Bon’Aventure » zal een uitstalraam en een informatiepunt zijn voor het project.

– De Blog-krant A la Bon’Aventure :

Een wijkkrant in de vorm van een blog en een papierversie. De blog-krant zal activiteiten, evenementen, aankondigingen en praktische info bevatten en het leven in de wijk vertellen. Hij zal ook het woord geven aan sommige personen die normaal de kans niet krijgen om publiekelijk te spreken, aan de hand van interviews. De interviewers zullen zelf bewoners van de wijk zijn. Dit principe van ‘ketting’ interviews zou sterk moeten bijdragen tot het gevoel van betrekking bij elke bewoner, als potentiële speler, of als toeschouwer van het leven in de wijk.
Één van de overheersende kenmerken van de blog-krant is dat hij uiterst positief zal zijn, vreugde zal brengen, toegankelijkheid en duurzaamheid zal promoten en zal tonen dat « duurzaam leven simpel en leuk is » !
Hij wordt ook een doorgeefluik voor het project Incroyables Comestibles of voor elk ander project dat wordt ontwikkeld.
De blog zal naargelang en op regelmatige basis worden bijgewerkt, terwijl de papierversie twee keer per jaar in de brievenbussen zal worden uitgedeeld. Het papieren krantje zal de voornaamste informatie van de blog hernemen, met in eerste instantie de interviews. Op die manier zal de bevolkingsgroep die niet « online » is ook worden bereikt en is er een andere vorm van visibiliteit.
Dit project zal dienen om nog meer sociale cohesie tussen de verschillende doelgroepen te scheppen, om de identiteit van de wijk naar boven te brengen en te waarderen.

Identiteitskaart

Startjaar

Luik van de projectoproep

Gemeente(n)

Contact