fbpx

PDW Green Thieffry

Het eerste doel van de Participatieve Duurzame Wijk Green Thieffry is om de zone rond het metrostation Thieffry groener et gezelliger te maken door er een moestuin in te richten met groenten, aromatische kruiden en andere bloemen in zelfbediening (volgens het principe van Incroyables Comestibles).
Daarnaast is onze doelstelling ook het delen van kennis tussen de verschillende generaties, contacten leggen tussen de bewoners van de wijk en sensibiliseren over lokale consumptie, wat men gemakkelijk thuis kan laten groeien,…
Dit project zorgt er ook voor dat we een naam kunnen plakken op de gezichten die we dagelijks zien en dat we contacten maken in onze eigen wijk.
We denken dat langzaam maar zeker, dankzij uitwisseling en ontmoeting, sommige personen een gemeenschappelijke interesse zullen vinden en bijvoorbeeld samen een carpool zullen organiseren.

Projecten
– Een vrij toegankelijke moestuin inrichten boven het metrostation Thieffry.
– Plaatsing van teelt- en bloembakken in de omliggende straten.
– De sensibilisering van de burgers voor biodiversiteit en voor de mogelijkheden die de stad biedt
– Opnieuw banden scheppen in de wijk.
– De bewoners van de wijk samenbrengen rond een gemeenschappelijk project
– Intergenerationeel delen van kennis.

Identiteitskaart

Startjaar

Luik van de projectoproep

Gemeente(n)

Contact