fbpx

PDW Josse&Eco

De Participatieve Duurzame Wijk Josse&Eco is een ecologisch en socio-cultureel project, gevestigd in het Liedekerke park en gebaseerd op vier concrete activiteiten : Collectieve moestuin, tank voor de recuperatie van regenwater, verbetering van de bestaande compost en creatieve workshops.

De doelstelling van het project Josse&Eco is om te werken rond ontmoeting, sociale banden te scheppen, multiculturele uitwisseling te stimuleren en de kwaliteit van de samenleving te bevorderen in een omgeving waar elkeen zich kan ontplooien en ieders identiteit wordt erkend.

Het pedagogisch aspect berust op de begeleiding van de groep met zijn volledig potentieel (kinderen, jongeren en volwassenen) om beter in relatie met zijn omgeving te leven en een reeks competenties te ontwikkelen. Verschillende ludieke en educatieve activiteiten met betrekking tot de natuur (ecologie), haar levenscyclus en het beheer zullen worden georganiseerd rond deze drie punten :
– inrichting van een collectieve moestuin
– aanleg van een tank voor de recuperatie van regenwater
– verbetering van de bestaande compost

Met onze educatieve activiteiten, zullen we positieve veranderingen in de mentaliteiten en gedragingen veroorzaken en bevorderen om de band met de sociale, natuurlijke en bebouwde omgeving te optimaliseren.
Met onze socio-culturele workshops (culturele en culinaire ontmoeting en uitwisseling, ideeën, schenkingsacties, enz…) zullen we contacten en respect creëren en een rijkdom bekomen die de vrucht is van onze multiculturaliteit.

Identiteitskaart

Startjaar

Luik van de projectoproep

Gemeente(n)

Contact