fbpx

Logis-Floréal

Op een duurzame en gezellige manier opnieuw investeren in de vergeten openbare ruimten van de tuinwijk is het doel van deze groep van een twintigtal bewoners. Bij de projecten zien we o.a. het herstel van een oude boomkwekerij op een ruimte die gedeeld wordt met zaaibedden van groenten en honingbloemen, de installatie van een compostpunt en een collectieve kippenren in de tuin van de petanquebaan, de organisatie, het hele jaar door, van feesten in de geest van verantwoordelijk burgerschap, …

Identiteitskaart

Startjaar

Luik van de projectoproep

Gemeente(n)

Contact