fbpx

PDW Marollywood

De Participatieve Duurzame Wijk MAROLLYWOOD is een aparte plek, een open en muterend project en een groep mensen – klein & groot – samengebracht rond gemeenschappelijke bekommernissen. Het is een zekere vorm van heterotopie.

Een project met verschillende takken en hoofden, dat groeide en evolueerde dankzij de bijdrage van elke persoon, vrienden,  geallieerden, bewoners, buren, partners. Het project heeft als voornaamste doelstelling na te denken over onze wijk aan de hand van collectieve acties en het bedenken van mogelijke gevolgen na deze 2 jaar durende gedeelde ervaring.

De tuin van de Brigittines werd bedacht als een ontmoetingsruimte voor de uitwisseling van kennis. Een kostbare plaats, niet publiek maar ook niet privé, die het team van MAROLLYWOOD collectief wil benutten.

Een herwaardering die in juni 2014 aanving, met stedelijke workshops, artistieke acties, evenementen en spelregels speciaal bedacht voor deze buitengewone locatie, die door de groep werd uitgeroepen tot COLLECTIEVE AUTONOME ZONE.

Naast de regelmatige workshops heeft Marollywood, sinds juli 2014, een twintigtal publieke bijeenkomsten verwelkomd en mede georganiseerd in het aquarium, in de openbare ruimte, in de tuin, in het theater en op de tribune. Gemiddeld één keer per maand. Regelmatig werden contribuanten (bewoners of buitenstaanders) uitgenodigd in aanwezigheid van een variabel publiek van 20 tot 100 personen in het kader van bijzondere evenementen.

Om in stijl twee jaar collectieve actie af te sluiten – & verder te zetten – nodigen wij onze geallieerden en contribuanten die ons sinds 2 jaar vergezellen, waarvan LA SERRE van Casablanca, uit op een publieke uitwisselingsweek rond STEDELIJKE ACTIES die in Marokko en België worden ondernomen. U bent van harte welkom  in de tuin van de Brigittines; Visitandinenstraat 6, van 11 tot 18 september 2016.

Projecten :
• Het mobiel parlement : De tribune van Marollywood

 • De geluid & video studio : Aquarium Visitandinenstraat 6 -1ste verdiep
 • De wekelijkse workshops : co-conceptie & knutselwerk

– co-conceptie van het collectieve handvest : “le jardin mode d’emploi”
– co-conceptie van de mobiele structuren & prototypes
1- Moduleerbare en verplaatsbare mobile en multifunctionele structuren
2- Mobiele uitvouwbare en telescopische basketbalringen
& Bezoek aan de werkplaats FABRIK RECYCLART Menslievendheidsstraat
– Knutselworkshops – Home made instrumenten & muziek
– Workshop Cartografie & conceptie van de Kleine Rondleidingen

 • Andere regelmatige bijeenkomsten :
  – de Kleine Rondleidingen
  – De filmclub van Marollywood
  – Een reeks maandelijkse publieke ontmoetingen
 • De evenementen :
  Ontmoetingen, Maaltijden, Debatten, Concerten, Performance, Projecties, Kleine Speciale Bezoekjes…enz..
 • Herinrichting voor de herwaardering van de tuin van de Brigittines :
  Collectieve Bulldozer Actie; collectief handvest : “le jardin mode d’emploi”
 • Gekruiste uitnodigingen :
  Waend, Anna Rispoli, Rodolphe Coster, Edit Kaldor, het KunstenFestivalDesArts, Gwen Breës, het Plein Open Air Cinema NOVA, Le Carnaval Sauvage, La Serre de l’Atelier de l’Observatoire (Casablanca), Being Urban (ISELP), Lucien Kroll, Silence on parle!, Pavés!, Sam Droeshaut, Lisa Matthys, Katrijn Geeraert, Koen Berghmans, Manuel Pueyo, Florence Aignier, Mus-e,…

Identiteitskaart

Startjaar

Luik van de projectoproep

Gemeente(n)

Contact