fbpx

PDW St-Job Quartier durable

In het begin was de bedoeling van de Participatieve Duurzame Wijk vooral om contacten te leggen in de wijk, en het collectief is erin geslaagd dankzij concrete en goed zichtbare projecten : een ontmoetingstuin, een collectieve compost, energieaudits en een solidaire aankoopgroep (SAGAL).

Projecten: Naast onze bestaande projecten, beginnen we met een nieuwe dynamiek door de oprichting van nieuwe groepen rond projecten van Incroyables Comestibles (Incredible Edible), een Ciné-club, de tentoonstelling ‘Wij zijn St-Job’.
We willen de sensibilisering en de betrokkenheid van iedereen bij de wijk en het milieu versterken en uitbreiden. De bestaande projecten ondersteunen deze doelstellingen en hebben de banden tussen de bewoners en de verenigingen in onze wijk bevorderd.

We willen echter meer doen op vlak van teelt in de stad (de biodiversiteit bevorderen), tentoonstellingen, films en debatten die niet alleen bewust maken rond sociale en ecologische duurzaamheid maar ook intergenerationeel zijn en de contacten tussen de bewoners, de verenigingen, de gebruikers en de wijk versterken.

Ciné-Club « Les Films du Papillon » : Vijf zaterdagen per jaar, organiseren we een gratis filmdag op telkens een verschillende locatie van de Sint-Job wijk.
Voor elke editie: een komedie die ons doet nadenken, een documentaire die ons mobiliseert maar ook een maaltijd die ons samenbrengt !

Identiteitskaart

Startjaar

Luik van de projectoproep

Gemeente(n)

Contact