Intentienota Vooruit met de Wijk 2022 - Vooruit met de wijk

intentienota Vooruit met de wijk

De projectoproep « Vooruit met de Wijk » wil u zo snel mogelijk ondersteunen bij de realisati van uw project. Daarom stellen wij voor u in contact te bregen met een coach zodra u ons een idee voorlegt.

Door deze intentienota in te vullen, vraagt u officieel de ondersteuning van een coach, die u zal worden toegewezen om u te helpen in alle fasen van de voorbereiding en het ontwerpen van uw project, het mobiliseren in de wijk en het schrijven van uw subsidieaanvraag.

Voor bijkomende inlichtingen:

E-mail: citizensprojects@vooruitmetdewijk.brussels – Telefoon: 0800 85 286
De voorwaarden van de projectoproep en de ontvankelijkheidscriteria vindt u op de website pagina https://vooruitmetdewijk.brussels

Als u het onderstaande formulier niet kunt invullen, kunt u altijd het word-document (hier downloaden) gebruiken en het ons per e-mail toesturen.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens:
Door ons uw persoonsgegevens te bezorgen, stemt u ermee in dat Leefmilieu Brussel en de begeleider uw gegevens verwerken in het raam van de projectoproep en voor de evaluatie van uw project. Er kan opnieuw contact met u worden opgenomen bij evenementen rond de thema’s van de projectoproep (Rally Vooruit met de Wijk, Good Food-ontmoetingen …).  De gegevens die werden bezorgd in de evaluatieverslagen zoals uw projectbeschrijving kunnen bovendien dienen voor cartografische doeleinden of de promotie van ‘Vooruit met de Wijk’-projecten.ons een idee voorlegt

1Note d'intention / Intentienota
2
3
4
5

1. Thematique du projet - Themaproject

1. Choisissez votre thématique de projet:
Kies uw themaproject :