fbpx

Lanceringsbudget van de Participatieve Duurzame Wijken

Lanceringsbudget van de Participatieve Duurzame Wijken

Teneinde de Participatieve Duurzame Wijken te helpen met de mobilisatie van de inwoners van hun wijk tijdens de fase van plaatsbeschrijving / diagnose, is er door Leefmilieu Brussel een financiële steun voorzien van maximum 400 euro per wijk. 

Dit budget betreft voornamelijk :

 • De organisatie van activiteiten om de inwoners te informeren en te mobiliseren (wijkvergadering, thematische activiteiten …).
 • De uitwerking en de verspreiding van informatie binnen de wijk.

Deze budgettaire envelop wordt ter beschikking gesteld van elke nieuwe wijk tot de storting van de subsidies die toegewezen worden in het kader van het Participatief Budget. Dit budget is dus niet cumuleerbaar met de subsidies. Indien de wijk geen subsidie krijgt, is het budget beschikbaar tot het einde van het eerste begeleidingsjaar.

Werking

Leefmilieu Brussel geeft geen voorschot voor deze uitgaven. De terugbetaling gebeurt op basis van het aankoopbewijs.

 • Neem vóór elke aankoop contact op met uw coach, om na te gaan of de uitgaven wel degelijk in aanmerking komen.
 • Na elke activiteit of grote uitgave, centraliseer de verschillende facturen/tickets in een « Onkostennota » document (zie bijlage) en stuur ze op naar uw coach (bij voorkeur per e-mail). De originelen moeten worden bewaard en beschikbaar zijn voor een controle indien nodig, tot het einde van de begeleiding.
 • De terugbetaling gebeurt op de rekening geopend door de wijk (geen directe terugbetaling op persoonlijke bankrekeningen) binnen een termijn van één maand.

Het is dus noodzakelijk dat u beschikt over een gemeenschappelijke bankrekening (of dat u de bankrekening van één van de leden hiervoor ter beschikking stelt) en ons de bankgegevens communiceert via het « Onkostennota » document (te verkrijgen via uw coach).

Aankoopbewijs

Enkel tickets en facturen met de volgende vermeldingen worden als aankoopbewijs aanvaard :

 • Gegevens van de verkoper/winkel (naam, adres, telefoonnummer en BTW nummer)
 • Details van de aankoop : gekochte producten of diensten
 • Totaal bedrag
 • Datum van de aankoop
 • Voor zover mogelijk is het wenselijk om met bankkaart te betalen om een spoor te behouden van de betaling, dat u aan het ticket kan vastmaken (Bancontact bonnetje).

Subsidies volgen 

Bedoelde uitgaven

De terugbetaalbare uitgaven zijn de uitgaven die gebonden zijn aan openbare evenementen georganiseerd in het kader van de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken en werden overlegd met de coach. Deze evenementen voldoen aan de doelstellingen omtrent duurzaamheid, toegankelijkheid en hebben een collectief karakter.

De uitgaven moeten bovendien voldoen aan de volgende voorwaarden :

 • Gemaakt tijdens de plaatsbeschrijvingsfase / diagnose
 • Uitgevoerd door de rechthebbende van het project, opgenomen in de boekhouding, identificeerbaar en controleerbaar.
 • Ten gunste zijn van het volledige project en de volledige wijk zoals publieke evenementen

Het is ook noodzakelijk dat u rekening houdt met milieucriteria tijdens uw aankopen. We raden u aan om u op voorhand te informeren bij uw coach over de mogelijkheid om gebruik te maken van gratis materiaal.

 • Drank/snacks voor de activiteiten toegankelijk voor het publiek
 • Huur van een tent/zaal voor een activiteit
 • Printen van documenten, flyers, affiches, spandoeken…
 • Huur van herbruikbare bekers voor de activiteiten
 • Tickets voor het openbaar vervoer
 • Verzekering voor een activiteit
 • Animatie- en geluidsmateriaal…
 • Publicatie van een advertentie in een lokale krant
 • Vertaling (informeer om te weten of deze kosten door de coördinatie kunnen worden gedekt)
 • De vergoeding van een professionele grafisch designer voor het ontwerp van een logo, het ontwerp en de lay-out van een template voor een krant, een affiche …
 • Aankoop van bureaubenodigdheden (inktcartridges, papier…) zolang het gebruik van deze middelen op de rekening van de DW is aangetoond
 • Restaurant/café kastickets
 • Benzinekosten
 • Taxikosten
 • Tabak
 • Investeringen voor hardware of digitaal materiaal waarvan het gebruik niet rechtstreeks gebonden is aan de activiteiten (printer, fototoestel, computer…)