fbpx

Modaliteiten van mobiliteit

Modaliteiten van mobiliteit

Ons anders verplaatsen en onze openbare ruimten opnieuw toe-eigenen! Het doel is om de burgers te stimuleren om in het kader van het Good Move-plan projecten op te zetten op het gebied van mobiliteit en duurzame openbare ruimte. Dit plan wil de voorwaarden scheppen om echt rust te creëren in de wijken en er de leefkwaliteit en de kwaliteit van de openbare ruimte aanzienlijk te verbeteren en voorrang te verlenen aan verblijfsfuncties, toegankelijkheid, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en gezondheid (Good Neighbourhood). Daarnaast zijn er acties gepland om de persoonlijke en collectieve keuzes van de gebruikers te beïnvloeden en hun verplaatsingen te sturen, zonder de individuele vrijheid aan te tasten (Good Choice).

Dit luik wil meer burgerparticipatie en burgerinitiatieven om de openbare ruimten opnieuw toe te eigenen en veiliger te maken en innovatieve, tijdelijke of definitieve configuraties testen. Dit opnieuw toe-eigenen heeft met name betrekking op het centraal karakter van de wijk, de woonstraten, de schoolomgevingen (schoolstraten) of elke ruimte die vandaag ‘weinig’ of ‘slecht’ wordt gebruikt.

Het Good Move-plan en de doelstellingen ervan kunnen worden geraadpleegd op https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/good-move

Voorbeelden van Good Move-projecten (niet-exhaustieve lijst) :

 • Meer ruimte creëren voor de verblijfsfunctie en voor ontmoetingen tussen diverse doelgroepen en op verschillende manieren:
  • Workshops organiseren voor de co-creatie van constructieve en positieve ruimtelijke oplossingen voor een betere mobiliteit en een meer leefbare stad, toepasbaar op verschillende plaatsen van de wijk;
  • Maken en plaatsen van tijdelijk stadsmeubilair;
  • Innemen van leegstaande ruimten of parkeerplaatsen voor verblijfs- en ontmoetingsfuncties


 • Meer ruimte creëren voor onze kinderen om veilig te spelenen daarbij het recreatieve, sportieve en culturele aanbod voor jong en oud stimuleren:
  • Organisatie van speelstraten;
  • Inplanten van tijdelijke of definitieve spelelementen;
AMBITIEUS PROJECT

Een Leefstraat organiseren

“Wat als… we de straat teruggeven aan zijn bewoners?”

Een Leefstraat is een straat waar het verkeer tijdelijk beperkt of verboden is, en die een nieuwe bestemming krijgt. Bewoners kunnen dan op creatieve wijze hun straat inrichten om hem leefbaarder te maken. Activiteiten kunnen spontaan of planmatig worden georganiseerd. Zo ontstaat er meer ruimte voor ontmoeting, ontspanning en spel. Alle bewoners van de straat en de buurt kunnen aan de actie deelnemen of van de Leefstraat genieten.

De ‘Leefstraten’ zijn in zekere zin incubatoren voor het vinden van oplossingen op het gebied van parkeren en inrichting, of nieuwe vormen van burgerparticipatie. Het nieuwe straatontwerp wordt gezamenlijk ontworpen en uitgevoerd. Vervolgens wordt het enige tijd getest en zo nodig aangepast. Men kan animaties voorzien. Sommige elementen kunnen voorlopig zijn, andere kunnen definitief worden (rekening houdend met het wettelijk kader betreffende stadsplanning).

Leefstraten zijn geen opgelegde top-down projecten of eenvoudige bottom-up initiatieven. Ze zijn het resultaat van een interactie tussen inwoners, de gemeente/stad/gewest, organisaties en bedrijven. Bewoners raken betrokken, leren elkaar beter kennen en pakken uitdagingen in hun straat aan (meer ontmoetingsruimte, isolatie van oudere bewoners, gebrek aan veiligheid in de straatvoorzieningen, enz.)