fbpx

Modaliteiten van “netheid”
(Hulpbronnen, afval en openbare netheid)

Modaliteiten van “netheid”
(Hulpbronnen, afval en openbare netheid)

Het gewest zet zich in voor afvalvermindering, meer hergebruik en het recycleren van afval en een nettere stad. De uit te voeren maatregelen zijn opgenomen in verschillende strategieën op gewestelijk niveau:

Twee vzw’s worden door de Brusselse regering gesteund om vrijwilligersinitiatieven te ondersteunen en te begeleiden. Het betreft:

 • Zero Waste België en zijn sensibiliseringsprojecten rond Zero Afval – Contact Pauline Talbot;
 • RepairTogether en de ondersteuning die ze biedt aan repaircafés – Contact: Repair Together.

Aarzel niet om u aan te sluiten bij hun beweging.

Van dit geheel, worden drie luiken naar voren geschoven in deze projectoproep:

1. Openbare netheid

De openbare netheid is nu een van de belangrijkste planetaire uitdagingen, maar tegelijk ook een dagelijkse uitdaging die dicht bij de burgers staat. žž Vuile straten vormen een tastbaar probleem met een negatieve impact op de leefomgeving van de bewoners en het imago van Brussel. žž Vaak worden we geconfronteerd met sluikstorten, niet-conforme vuilniszakken of vuilniszakken die buitenstaan op verkeerde ophaaldagen, voedselverpakkingen of sigarettenpeuken.

Deze projectoproep heeft niet alleen tot doel om de sterke band tussen milieu en stedelijke netheid te benadrukken, maar ook om de bewoners aan te moedigen om innovatieve, creatieve en zelfs ongewone projecten voor te stellen om de bevolking te sensibiliseren en oplossingen te ontwikkelen die het gedrag veranderen van mensen die zich schuldig maken aan het achterlaten van afval. žž

Voorbeelden van projecten inzake openbare netheid (niet-exhaustieve lijst)

Deze doelstellingen kunnen zich concreet vertalen naar de volgende projecten[1]:

 • Afvalinzamelingsactie in de openbare ruimte
 • Organisatie van collectieve ploggingsessies
 • Een gerecycleerde asbak maken
 • Inrichting van boomspiegels
 • Creatie van fresco’s op winkelgevels, elektrische paaltjes, enz.
 • Het maken van mobiele vuilnisbakken
 • Een netheidsmascotte maken
 • Sensibiliseren rond de vervuiling van sigarettenpeuken
 • Plaatsing van stemasbakken
 • Plaatsing van een kauwgomboom
 • Ontwerpen van speciale routes voor die leiden naar vuilnisbakken/hondentoiletten
 • Creatie en installatie van ‘reuzenafval’ op de openbare weg 
 • Oprichting van een wijkkrant rond burgeracties voor de openbare netheid 
 • Reportage over de straatvegers uit de wijk

[1] Het agentschap Net Brussel biedt via zijn programma ‘WakeUp CleanUp’ logistieke ondersteuning (afvalverwijdering, aanwezigheid van animatoren, enz.) en materiaal (handschoenen, hesjes, afvaltangen, zakasbakken, enz.) aan vrijwilligers die een afvalinzameling willen organiseren.

2. Organisch afval recycleren

De regering hecht, onder andere, bijzonder veel belang aan oplossingen voor het beheer van organisch afval. De projecten zullen dus tot doel hebben een wijkcompostering op te zetten en te beheren, of een ander project dat gericht is op de recyclage van organisch afval, om het in een korte keten en circulair te beheren, om sociale banden te creëren tussen buren en wijkbewoners en om de Brusselse bodem op een natuurlijke en lokale manier te voeden.

Voorbeelden van projecten rond organisch afval (niet-exhaustieve lijst)

 • Wijkcompost

Een gemeenschappelijke compost die gezamenlijk wordt beheerd en gevoed door een groep burgers van de wijk, in een openbare of particuliere ruimte die ter beschikking wordt gesteld. Deelnemers wordt gevraagd om het biologisch afbreekbare deel van hun keuken- en tuinafval naar een bepaalde plek te brengen. žž Dat afval wordt vervolgens gecomposteerd, d.w.z. behandeld om het te laten ontbinden en om te zetten in natuurlijke meststof die door het burgercollectief wordt gebruikt. žž

Het project is gebaseerd op een collectieve organisatie, gemeenschappelijke regels van goed beheer, regelmatige betrokkenheid bij het beheer en de promotie van de collectieve compost bij de buren.

De geselecteerde groepen zullen worden bijgestaan door erkende deskundigen op het gebied van compostering, om uw project zo efficiënt en duurzaam mogelijk te maken. Vooruit met de Wijk zal de uitvoering van een specifiek composteringsmodel financieren, dat is bestudeerd en geselecteerd vanwege zijn prestaties (met name op het gebied van duurzaamheid) en zijn lokale verankering. Zo willen we zorgen voor uniformiteit en maatschappelijke erkenning van de wijkcompost, net zoals bijvoorbeeld de glasbollen.

In dezelfde geest zou de renovatie van een oude composteringssite met pallets kunnen worden gefinancierd.

 • Promotie van composteringsoplossingen

Er zijn nog andere projecten mogelijk. Vooruit met de Wijk wil bijvoorbeeld projecten promoten die werken aan de sensibilisering rond oplossingen voor de herverwerking van bioafval , bijvoorbeeld in samenwerking met een Good Food-bewustmakingsproject over voedselverspilling.

Wees creatief en durf partnerschappen aan te gaan!

3. Afvalvermindering

Elk hergebruikt, geleend of niet-geconsumeerd voorwerp voorkomt de productie van een nieuw voorwerp. En veel initiatieven kunnen op lokaal niveau, onder burgers, ontstaan.

 Voorbeelden van projecten (niet-exhaustieve lijst)

 • Een objectbibliotheek

Een gereedschaps-/objectbibliotheek biedt mensen die dit nodig hebben de mogelijkheid om tegen lage prijzen kwaliteitsvolle gereedschappen en objecten lenen (bv. babyspullen, tuinprieel, raclettetoestellen, boren, schuurmachines, fietsen, enz.), net zoals we in een bibliotheek boeken lenen.

Er zijn projecten die kunnen worden nagebootst, maar er moeten nog nieuwe manieren bedacht worden om duurzame projecten op te zetten die voor een groot aantal mensen toegankelijk zijn (bv. in een gebouw met meerdere appartementen, in een crèche, in een sportclub, enz.).

 • De vzw ‘Les transformistes’ heeft een gids en tools samengesteld om gemakkelijk een babybibliotheek te ontwikkelen: LINK;
 • Vzw Fabrik heeft een gereedschapsbibliotheek ontwikkeld voor doe-het-zelf materialen; LINK.
 • Het OCMW van Sint-Agatha-Berchem heeft een uitleenwinkel ontwikkeld die gekoppeld is aan een sociale kruidenierswinkel voor allerlei voorwerpen (vaatwerk, serviesgoed, priëlen, aanhangwagens, enz.)
 • De vzw remorquable richt verhuur- en uitleenpunten voor fietskarren in

 

 • Diensten en infrastructuren rond geven en uitwisselen

Voor sommige projecten volstaat een beperkte financiering voor specifieke, eenmalige investeringen. Dat is het geval voor het opzetten van wijkprikborden, bookboxen, giveboxen, weggeefwinkels, gratismarkten, lokale ruilsystemen, enz.

Voor meer inspiratie: (https://vooruitmetdewijk.brussels/zeroafval/)