fbpx

Modaliteiten van netheid

Modaliteiten van netheid

Wat zijn de doelstellingen die nagestreefd worden?

De openbare netheid is nu een van de belangrijkste planetaire uitdagingen, maar tegelijk ook een dagelijkse uitdaging op maat van de burgers. Vuile straten vormen een tastbaar probleem met een vrij negatieve impact op de leefomgeving van de bewoners en het imago van Brussel. Vaak worden we geconfronteerd met sluikstorten, niet-conforme vuilniszakken of vuilniszakken die buitenstaan op verkeerde ophaaldagen, voedselverpakkingen of sigarettenpeuken.

Bovendien wordt het verband tussen het diverse afval in onze oceanen en de netheid van onze stedelijke omgeving soms miskend. Volgens verschillende milieuverenigingen is 80 % van het afval in het water afkomstig uit het binnenland. Het gaat onder meer om sigarettenpeuken, stukjes plastic of polystyreen, verpakkingen of plastic doppen. Een ander feit: een sigarettenpeuk vervuilt tot 500 liter water door het plastic en de giftige bestanddelen die ze bevat, hetgeen de plantengroei vertraagt.

Lange tijd zag de bevolking de netheid van de stad als een exclusieve taak van de overheid. Die trend is de laatste jaren omgebogen. Er is rond dit thema een wereldwijde dynamiek en bewustwording ontstaan, met bijvoorbeeld de organisatie van vrijwillige afvalinzamelingsacties door burgers.

Deze projectoproep heeft niet alleen tot doel om de sterke band tussen milieu en stedelijke netheid te benadrukken, maar ook omde inwoners aan te moedigen om innovatieve, creatieve en zelfs ongewone projecten voor te stellen om de bevolking te sensibiliseren en oplossingen te ontwikkelen die het gedrag veranderen van mensen die zich schuldig maken aan het achterlaten van afval.

Dit deel van de oproep kadert in de doelstelling om de ontwikkeling van het eerste Strategisch Plan voor Stedelijke Netheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te versterken. Het bestaat uit een grootschalig proces van dialoog tussen de actoren op het vlak van netheid, waarin ook de participatie van de burgers is opgenomen

Wat is een netheid project?

Voor dit luik moeten de projecten plaatsvinden in een openbare ruimte of in een ruimte die toegankelijk is voor de wijkbewoners. Het is niet de bedoeling om privéprojecten te financieren, in privéruimtes die alleen bestemd zijn voor privatief gebruik.

We wijzen er ook op dat het agentschap Net Brussel via zijn programma ‘WakeUp CleanUp’ logistieke ondersteuning (afvalverwijdering, aanwezigheid van facilitatoren, enz.) en materiaal (handschoenen, hesjes, afvaltangen, zakasbakken, enz.) levert aan vrijwilligers die een afvalinzameling willen organiseren.

Concreet kan dit zich vertalen in de volgende projecten:

Afvalinzamelingsactie in de opnieuw toegeëigende openbare ruimte

 • sensibiliseren van de wijk rond aspecten van netheid;
 • ontwikkelen van communicatie (sociale netwerken, posters, op het terrein, enz.);
 • organiseren van een collectieve ‘plogging’ (het ophalen van afval tijdens het joggen);
 • organiseren van symbolische opruimacties met verschillende verenigingen uit de wijk

Innovatieve operationele oplossingen voor terugkerende problemen

 • vervaardigen van ‘gerecupereerde’ asbakken voor verdeling aan cafés, restaurants, enz.;
 • plaatsen van sensibilisatieborden aan de ingang van de rioleringen;
 • inrichten van boomspiegels;
 • een lelijke gevel vol graffiti opnieuw schilderen of door professionals opnieuw laten voorzien van graffiti.

Communicatie met impact ter bevordering van gedragsverandering, bgericht op verschillende doelgroepen om goede praktijken inzake netheid aan te moedigen (onder meer door het project een artistiek aspect te geven)

 • implementatie van creatieve en innovatieve infrastructuren voor de stedelijke netheid op strategische locaties, daarbij een beroep doend op de theorie rond ‘nudging’;
 • buis in plexiglas gevuld met afval of sigarettenpeuken in de openbare ruimte;
 • plaatsing van asbakken met enquêtes;
 • plaatsing van een kauwgomboom;
 • het maken van een kostuum op basis van straatafval, voor scholen, festivals, evenementen in de openbare ruimte, markten, enz.;
 • realisatie van een fresco door de bewoners van de wijk op een muur met graffitiproblemen;
 • creatie van een bewustmakingsspel voor een spelotheek
 • aanleg van speciale routes voor honden die leiden naar vuilnisbakken/hondentoiletten
 • creatie en installatie van ‘reuzenafval’ op de openbare weg
 • oprichting van een wijkkrant rond burgeracties voor de openbare netheid
 • filmen van een liedje rond het thema afvalbeheer, organisatie van een flash mob;
 • organisatie van een bezoek aan de installaties van de stadsreinigingsdienst.

Reportage over ‘de straatvegers van mijn wijk’

 • valorisatie van het werk van de netheidsagenten
 • sociale banden smeden
 • verspreiding van de foto-/audiovisuele reportage in de pers, in de openbare ruimte, op de sociale netwerken