fbpx

Modaliteiten van collectieve compost

Modaliteiten van collectieve compost

Wat zijn de doelstellingen die nagestreefd worden?

De regering hecht bijzonder veel belang aan oplossingen voor het beheer van bioafval. De projecten zullen dus tot doel hebben een wijkcompostering op te zetten en te beheren, of een ander project dat gericht is op de recyclage van bioafval, om het in een korte keten en circulair te beheren, om sociale banden te creëren tussen buren en wijkbewoners en om de Brusselse bodem op een natuurlijke en lokale manier te voeden.

Wat is een gemeenschappelijke compost?

Wijkcompost
Een gemeenschappelijke compost die gezamenlijk wordt beheerd en gevoed door een groep burgers van de wijk, in een openbare of particuliere ruimte die ter beschikking wordt gesteld. Deelnemers wordt gevraagd om het biologisch afbreekbare deel van hun keuken- en tuinafval naar een bepaalde plek te brengen. Dat afval wordt vervolgens gecomposteerd, d.w.z. behandeld om het te laten ontbinden en om te zetten in natuurlijke meststof die door het burgercollectief wordt gebruikt.

Het project is gebaseerd op een collectieve organisatie, gemeenschappelijke regels van goed beheer, regelmatige betrokkenheid bij het beheer en aandacht voor het bevorderen van collectieve compost bij de buren.

De begeleiding ondersteunt u met jarenlange ervaring, die in de loop der jaren heeft geleid tot een efficiënt en duurzaam model. Leefmilieu Brussel zal de implementatie van een specifiek compostmodel financieren, dat is bestudeerd en geselecteerd om zijn prestaties (met name om zijn duurzaamheid) en zijn lokale verankering. Zo willen we zorgen voor uniformiteit en maatschappelijke erkenning van de wijkcompost, net zoals bijvoorbeeld de glasbollen.

In dezelfde geest zou de renovatie van een oude composteringssite met pallets kunnen worden gefinancierd.

Andere oplossingen om organisch afval te verwerken
Er zijn nog andere collectieve oplossingen mogelijk buiten de wijkcompost:

  • een compost in samenwerking met burgers, lokale overheden en handelaars;
  • een collectieve kwekerij van zwarte soldaatvlieglarven die uw voedselresten verteren en vervolgens een bron van eiwitten kunnen zijn voor uw kippen;

Wees creatief en durf partnerschappen aan te gaan!

Promotie van composteringsoplossingen
Er zijn nog andere projecten mogelijk. Leefmilieu Brussel wil bijvoorbeeld projecten promoten die werken aan de bewustmaking over composteringsoplossingen in een wijk, bijvoorbeeld in samenwerking met een Good Food-bewustmakingsproject over voedselverspilling.