fbpx

Modaliteiten van Energie-projecten

Modaliteiten van Energie-projecten

Wat zijn de doelstellingen die nagestreefd worden?

Verlichting, verwarming, (warm) water, koken, transport,… energie is alomtegenwoordig in ons dagelijks leven en is van onschatbare waarde.  Toch zijn we ons er niet altijd bewust van dat we energie gebruiken. We gebruiken immers apparaten, niet zozeer elektriciteit, water of gas.

Het gebruik van deze energie heeft evenwel een rechtstreekse invloed op het leefmilieu, zowel op het klimaat als op de kwaliteit van de lucht die we inademen. Zo zijn de verwarming van woningen en het transport de voornaamste bronnen van de rechtstreekse CO2-uitstoot in het Brussels Gewest.

De keuzes van de burgers kunnen dus veel gewicht in de schaal leggen.  Wat kunnen we doen om deze impact te beperken? Hebben we echt al de energie die we verbruiken nodig? Kunnen we ons verbruik verminderen zonder ons niveau van comfort te veranderen? Hoe kunnen we de vermindering van het energieverbruik rondom ons stimuleren?

Sommige individuele gedragingen hebben een positief effect op het energieverbruik (www.ecoconso.be/sites/default/files/35gestes_energie_FINAL.pdf). Het effect zal des te groter zijn als ze collectief worden toegepast. Het is aan u om andere projecten te bedenken die het energieverbruik kunnen verminderen!

Het is aan u om andere projecten te bedenken om uw energieverbruik te verminderen, om in energiezuinigere woningen te wonen en tegelijkertijd een band op te bouwen met uw buren!

Wat is een energieproject?

Voorbeelden van projecten die door Leefmilieu Brussel kunnen worden ondersteund:

 

De invoering van wijkdynamieken ten gunste van de vermindering van het energieverbruik (ecoconsumptie)

  • de organisatie van workshops, themadagen, opleidingen (lessen) onder buren
  • challenges tussen buren
  • ecologische wijkteams die tonen hoe u uw elektronische en huishoudapparaten goed kunt afstellen

De ontwikkeling, uitvoering, aankoop en delen van relevante en efficiënte sensibiliseringsmiddelen inzake gedragswijzigingen

  • webtools
  • verbindingstools, demonstratietools

De organisatie van een collectieve zelfrenovatie tussen buren, via een collectief

  • dat zou worden opgeleid en uitgerust;
  • dat materiaal en tools zou kunnen huren of kopen voor de uitvoering van de audit en isolatiewerken;

Dit soort projecten komt in aanmerking voor financiering tot een maximum van 5.000 euro.