fbpx

Modaliteiten van Energie-projecten

Modaliteiten van Energie-projecten

Wat zijn de doelstellingen die nagestreefd worden?

Verlichting, verwarming, (warm) water, koken, transport,… energie is alomtegenwoordig in ons dagelijks leven en is van onschatbare waarde.  

Het gebruik van deze energie heeft evenwel een rechtstreekse invloed op het leefmilieu, zowel op het klimaat als op de kwaliteit van de lucht die we inademen. Zo zijn de verwarming van woningen en het transport de voornaamste bronnen van de rechtstreekse CO2-uitstoot in het Brussels Gewest. De keuzes van de burgers kunnen dus veel gewicht in de schaal leggen. 

Wat kunnen we doen om deze impact te beperken? Hebben we echt al de energie die we verbruiken nodig? Kunnen we ons verbruik verminderen zonder ons niveau van comfort te veranderen? Hoe kunnen we de vermindering van het energieverbruik rondom ons stimuleren?

Sommige individuele gedragingen hebben een positief effect op het energieverbruik (www.ecoconso.be/sites/default/files/35gestes_energie_FINAL.pdf). Het effect zal des te groter zijn als ze collectief worden toegepast. Het is aan u om andere projecten te bedenken die het energieverbruik kunnen verminderen!

Het belangrijkste doel van dit thema is de burgers aan te sporen minder energie te verbruiken:

 • door hun gedrag te veranderen in een collectieve aanpak en door gedragswijzigingen bij hun buren te stimuleren door een collectieve actie;
 • door een actiegroep op te richten om gezamenlijk de energieprestaties van hun woningen en die van hun buren te verbeteren.

Wat is een energieproject?

Voorbeelden van projecten die door Leefmilieu Brussel kunnen worden ondersteund:

 • de invoering van wijkdynamieken ten gunste van de vermindering van het energieverbruik (ecoconsumptie):
  • de ontwikkeling van animatieactiviteiten en opleidingen (lessen) onder buren;
  • de organisatie van workshops, themadagen;
  • challenges tussen buren.
 • de ontwikkeling, uitvoering, aankoop en delen van relevante en efficiënte sensibiliseringsmiddelen inzake gedragswijzigingen:
  • webtools;
  • verbindingstools;
  • demonstratietools.
 • De organisatie van een collectieve zelfrenovatie tussen buren, via een collectief:
  • dat zou worden opgeleid en uitgerust;
  • dat materiaal en tools zou kunnen huren of kopen voor de uitvoering van de audit en isolatiewerken;
  • dat het nodige materiaal in groep zou kunnen kopen:
   • ecologische projecten die het mogelijk maken in gezondere woningen te wonen;
   • gerecycleerde;
   • die het hergebruik ervan bevorderen;
   • maar waarvan de kosten niet door het project zelf zouden worden gedragen (de investering blijft ten laste van de individuen).
 • dat zou worden begeleid voor de eventuele aanvraag van premies.

Voorbeelden van projecten die niet door Leefmilieu Brussel zullen worden ondersteund

 • de uitvoering van een reeds bestaande of gelijkaardige acties in Brussel die wordt geleid door een andere overheidsinstelling of privébedrijf;
 • de acties of aankopen ten gunste van slechts 1 persoon;
 • de aankoop van bouwmateriaal zonder meer;
 • de groepsaankoop van energie.