fbpx

Modaliteiten van Good Food-projecten

Modaliteiten van Good Food-projecten

Wat zijn de bijzondere doelstellingen die nagestreefd worden?

Goed eten en goed produceren in de stad: het gaat erom burgers aan te sporen om projecten rond duurzame voeding op te zetten in het kader van de Good Food-strategie en ze te laten ‘uitzwermen’ binnen de Brusselse bevolking. De Good Food-strategie is eind 2015 ingevoerd door de regering van het Brussel Gewest. Ze wil een lokale, gezonde kwaliteitsvoeding promoten, die gebaseerd is op korte ketens en de levenskwaliteit en het milieu ten goede komt.

Op het vlak van milieu is het de bedoeling om de consumptiegewoonten van iedereen te veranderen door:

 • De consumptie van gezonde producten met minder impact te promoten (lager verbruik van hulpmiddelen, minder CO2-uitstoot): lokale producten, seizoensproducten, criteria voor de productie, verwerking en toelevering;
 • Het voedingspatroon zodanig te wijzigen dat de globale impact ervan afneemt: beperking van de globale hoeveelheid, meer evenwicht op het bord, keuze van het type en de kwaliteit van het vlees en de vis, voorkeur voor verse groenten en fruit;
 • In het bijzonder het verbruik van plantaardige eiwitten te verhogen en het verbruik van dierlijke eiwitten te verlagen;
 • Voedselverspilling te bestrijden.

Concreet heeft de oproep de volgende doelstellingen:

Good Food als voedingsprincipe:

 • Zorg ervoor dat Good Food meer beschikbaar, beter zichtbaar en toegankelijker is voor iedereen
 • Draag bij tot een verandering in het voedselconsumptiegedrag naar meer Good Food
 • Sensibiliseer andere burgers en wek bij hen interesse op voor Good Food
 • Help bij het verminderen van de voedselafvalberg

Good Food produceren in de stad:

 • Verhoging van de duurzame lokale voedselproductie
 • Aanmoedigen van lokale productie bij de burgers

Meer informatie over de doelstellingen van de Good Food-strategie kan je terugvinden op de portaalsite Good Food.

Wat is een Good Food-project?

Good Food eten

>De verwerking bevorderen van Good Food-producten

Projecten die werken aan de verwerking van Good Food-producten volgens de Good Food principes zijn:

 • Verwerking van lokale groenten en fruit voor het produceren van vruchtensap, confituur, …
 • Verwerking van lokale aromatische planten voor het produceren van thee en kruiden

>Het duurzaam voedselaanbod verhogen in de stad

Projecten die werken aan de verhoging van het voedselaanbod  van Good Food-producten volgens de Good Food principes zijn:

 • acties voor het promoten van een alternatief, kwaliteitsvoller en duurzamer aanbod bij kruideniers, grootwarenhuizen, scholen;
 • het opstarten van kleine plaatselijke marktjes, buurtwinkels, …

NB: Het opzetten van een aankoopgroep (SAGAL, GAC…) zal niet ondersteund worden in de mate waarin dit valt onder de vzw Réseau des GASAP/SAGAL.

>Bijdragen tot een verandering in het voedselconsumptiegedrag

Projecten die bijdragen aan de verandering in het voedselconsumptiegedrag volgens de Good Food principes zijn:

 • Gedeelde keukens waar ervaringen gedeeld worden op het vlak van duurzame voedselconsumptie, collectieve kooklessen, … 
 • het bedenken, uitwisselen, verbinden en koken in combinatie met een concreet project voor het veranderen van het individueel of collectief gedrag

>Een plek die gewijd is aan voeding en tegelijkertijd inspeelt op de behoeften van de wijk (ambitieuze project)

Een dergelijke plek, die samen met de wijkbewoners is opgebouwd, kan verschillende gedaanten aannemen:

 • Een wijkkeuken: collectieve organisatie om dagelijkse maaltijden te bereiden, voor zichzelf en voor de wijk.
 • Een coöperatief wijkinmaakatelier voor collectieve moestuinen en burgers, om groenten en fruit te conserveren en verwerken: lokalen uitgerust met ad hoc apparatuur (mixer, snelkookpannen, droogoven, zonnedroger …), collectieve werksessies (confituur maken, melkzuurgisting, pesto, zuurkool …), overdracht van kennis door burgers.

Dit project brengt een netwerk van lokale collectieve projecten (collectieve moestuinen …) tot stand door ze op één plaats samen te brengen.

>Bijdragen tot het wekken van interesse en de deelname aan een nieuw duurzamer voedingssysteem

Projecten die de bevolking betrekken inzake duurzame voeding volgens de Good Food principes zijn:

 • Evenementen en/of lokale acties zoals beurzen waar plaatselijke spelers op het vlak van voeding elkaar kunnen ontmoeten, filmdebatten rond voeding, …
 • Participatieve zoektocht naar innoverende projecten

>Bijdragen in de strijd tegen voedselverspilling

Projecten die strijden tegen voedselverspilling volgens de Good Food principes zijn:

 • Openen van openbare ruimtes waar de productie uitgewisseld kan worden
 • Het terugwinnen van onverkochte producten op zeer kleine en lokale schaal voor verdeling tijdens buurtevenementen

NB: De projecten omtrent de recuperatie van onverkochte producten die te grote logistieke middelen vergen zullen niet worden aanvaard.

Good Food telen

Start een collectieve moestuin in de stad, of een ander project voor voedselproductie dat toegankelijk is voor de hele wijk.

Organiseer samen in je buurt een project dat een milieuvriendelijker voedselaanbod en/of voedselconsumptie promoot gericht naar andere mensen in je buurt.

>Verhoging van de duurzame lokale voedselproductie

Elk collectief project voor duurzame voedselproductie, met een globaal collectief projectbeheer, dat toegankelijk is voor de hele wijk:

 • Gemeenschappelijke moestuin, al dan niet in volle grond dat wordt gedeeld door een groep burgers
 • Gemeenschappelijke voedselproductie zonder de nood aan een gemeenschappelijke moestuin: groenten kweken op balkons, dakterassen, collectieve aquaponie …
 • Groente bakken plaatsen in openbare ruimtes en deze beschikbaar maken voor voorbijgangers (Meer weten? incredibleediblebelgium.wordpress.com)
 • Boomgaarden openen en/of kweek van kleine fruitbomen
 • Het verbouwen van aromatische planten
 • Lokale en duurzame productie van witloof, champignons,…
 • Kweken van kleine dieren: kippen en gevogelte, konijnen,…

>Aanmoedigen van lokale productie bij de burgers

Projecten die burgers aanmoedigt om hun eigen voeding te produceren volgens de Good Food principes zijn:

 • Een ruilbeurs voor zaden en/of planten
 • Het produceren van zaden en/of eetbare planten met de bedoeling deze later te verdelen
 • Voorstellen om samen te tuinieren (https://leefmilieu.brussels/themas/voeding/zelf-kweken/waar-kan-ik-kweken-de-stad/co-tuinieren );
 • Een dynamiek creëren rond het delen van tuingereedschap
 • Workshops organiseren waar kennis over het zaaien, planten, oogsten van groenten en andere planten wordt gedeeld
 • Organiseren van evenementen op de productieplaats zoals opendeurdagen, lentefeestjes, vrijwilligersdagen, …
 • Organiseren van animaties en/of sensibiliseringscampagnes

>Produceren rond sociale woningen

Ontwikkeling van collectieve stadslandbouw binnen de OVM’s – in de omgeving van sociale woningen en/of gekoppeld aan de bouw van sociale woningen, op de schaal van een groot woongeheel. Dat kunnen groentetuinen zijn in volle grond of in bakken, boomgaarden, kleinveehouderijen …Deze projecten moeten in nauwe samenwerking met de OVM’s worden overwogen.

Fruitbomen een plaats geven in de openbare ruimte

Een project ontwikkelen dat erop gericht is de fruitboom weer een ambitieuze plaats te geven in de openbare ruimtes, straten, parken enz., in nauwe samenwerking met de openbare beheerders van deze ruimtes (voornamelijk gemeenten). Dit is natuurlijk verbonden met de productie van fruit dat collectief wordt beheerd en eventueel verwerkt (fruit of andere).

Een wijkkwekerij voor moestuinen en boomgaarden ontwikkelen

Een burgerkwekerij oprichten waar collectieve moestuinen en/of boomgaarden terecht kunnen om samen te leren zaaien, hun zaailingen te laten groeien, samen potgrond aan te kopen. Vaste vrijwilligers zorgen er voor de planten … We stellen ons een serre voor (in de aard van Parckfarm) met verschillende schappen voor de verschillende groentetuinen. Deze ruimte zou meerdere collectieve moestuinen kunnen samenbrengen op eenzelfde plek, en zo netwerken vormen en uitwisselingen stimuleren.