fbpx

Modaliteiten van Natuur en Biodiversiteit

Modaliteiten van Natuur en Biodiversiteit

Dit luik is gericht op het aanmoedigen bewoners om de openbare ruimte te verbeteren door de natuur en de biodiversiteit te bevorderen via de vergroening van gevels en boomspiegels, de aanleg van demonstratietuinen, vijvers, hagen, enz. Deze inrichtingen in de openbare ruimte zijn ook gericht op de ruimten tussen de gevels en de openbare weg.

Het is vooral een project dat de verbinding tussen stad en natuur wil bevoorrechten. Er wordt voorrang gegeven aan inheemse, nectarproducerende en wilde soorten die vogels, vleermuizen, bijen, vlinders en andere kleine dieren uitnodigen om zich in een stedelijke omgeving te vestigen of er te blijven.

Voorbeelden van projecten rond natuur en biodiversiteit (niet-exhaustieve lijst) :

Om de uitvoering van het Natuurplan te versterken, worden de volgende acties in de mate van het mogelijke bevorderd:

 • meer ingrijpende inrichtingen op grotere oppervlakken;
 • partnerschappen met eigenaars die niet aan het project verbonden zijn, waardoor ambitieuzere projecten mogelijk worden (verwaarloosde ruimte aan de straatkant, privépercelen die toegankelijk zijn voor het publiek enz.);
 • partnerschappen met de gemeente, met name in het kader van hun gemeentelijke strategie inzake natuur en biodiversiteit;
 • inrichtingen die plaats bieden aan wilde fauna en zo de biodiversiteit bevorderen.

Er gaat bijzondere aandacht uit naar de Brusselse zones die te kampen hebben met een sterk gebrek aan groene ruimten.

Enkele voorbeelden:

 • begroeiing op de gevels van een straat of een groep straten, een woningenblok: klimplanten, vegetatie aan de boomspiegels, trottoirverbredingen, enz. bieden tal van voordelen voor de levenskwaliteit en helpen de natuur in de stad;
 • groene trottoirs of randen, door langs de gevels straattegels weg te halen, zodat er lage planten of klimplanten kunnen groeien, of afwisselend lage en klimplanten;
 • een insectenspiraal (of aromatische spiraal) plaatsen, op een plein, een lege ruimte, een infill, enz.;
 • een vijver aanleggen, wat interessant is voor veel dieren zoals kikvorsachtigen en amfibieën of voor bepaalde insecten;
 • Hindernissen in de wijk weghalen om doorgangen te creëren voor dieren;
 • Nestkasten of schuilplaatsen installeren voor bepaalde vogelsoorten, een nesttoren plaatsen;
 • natuurlijke hagen aanleggen;
 • een didactische natuurlijke of voorbeeldtuin aanleggen;

Een aantal praktische voorbeelden van inrichtingen en lijsten van aanbevolen planten zijn online te vinden https://leefmilieu.brussels/news/gebouwen-en-biodiversiteit-fiches-om-concreet-actie-te-ondernemen-uw-gebouwen