fbpx

Modaliteiten van Zero Afval-projecten

Modaliteiten van Zero Afval-projecten

Wat zijn de bijzondere doelstellingen die nagestreefd worden?

Zero afval kan worden samengevat in 8 hoofdactiepunten. De objecten in ons dagelijks leven worden vervaardigd met natuurlijke hulpbronnen. Ze worden gefabriceerd, vervoerd en verdeeld, soms tot in alle uithoeken van de wereld. Elke fase in het leven van een voorwerp, van productie tot vernietiging, heeft dus een invloed op het milieu en het klimaat. Elk hergebruikt of niet-geconsumeerd voorwerp zorgt voor een besparing van natuurlijke bronnen. En dus voor een kleinere impact op het klimaat. De levensduur verlengen is een goede oplossing, maar niet de enige:

 1. Onze consumptie vereenvoudigen
 2. Huren, lenen en delen
 3. Tweedehands kopen
 4. Zoveel mogelijk kiezen voor herbruikbare voorwerpen en verpakkingen
 5. Repareren
 6. Zelf maken
 7. Weggeven voor hergebruik
 8. Composteren en recycleren

De Zero Afval-challenge heeft het bewezen: de hoeveelheid te verbranden afval kan tot een kwart worden teruggebracht! Bij dit thema gaat het erom een bijdrage te leveren aan de realisatie van een echte Zero Afval-wijk. In die ideale wijk hebben alle componenten het concept van zero afval geïntegreerd in hun werking. Daartoe worden verschillende pistes voorgesteld:

 1. Bewustmaking van de wijk over zero afval door zoveel mogelijk verschillende doelgroepen en alle componenten van een wijk erbij te betrekken;
 2. Bewustmaking van een organisatie, voor zover de burgers de werkwijze ervan kunnen veranderen (bv. deelname aan beslissingen die gevolgen hebben voor het afval);
 3. De organisatie van objectbibliotheken;
 4. De implementatie van diensten en infrastructuren rond geven en lenen;
 5. Elk ander project dat zero afval mogelijk maakt.

Wat is een Zero Afval-project?

> Bewustmaking over zero afval in de wijk of in een organisatie (bv. sportclub …);

Het Gewest heeft de samenwerking van de burgers nodig om bewoners uit alle lagen van de bevolking te bereiken en hen te tonen dat zero afval minder ingewikkeld is dan het lijkt. Dat lijkt het best te werken wanneer mensen tips uitwisselen in een directe communicatie. In het veld zelf, d.w.z. in de wijken kunnen we de nood aan overgang het best overbrengen en een massaal effect hebben!

Voorbeelden: Zero Afval-challenge, mensen aanspreken over consumptie, drinkflessen vullen in cafés, herbruikbare verpakkingen promoten bij lokale restaurants en handelaars (herbruikbare mokken, herbruikbare lunchboxen, rietjes afschaffen enz.), vechten tegen wegwerpartikelen, zero afval party, mensen laten kennismaken met de fab labs en andere gedeelde werkplaatsen, de mogelijkheden tonen om zelf meubels te maken en materialen te hergebruiken tijdens renovatie of bouw … studenten die herbruikbare verpakkingen ontwerpen in Ter Kameren, Royal Uccle Sport, zero afval club …)

Ontdek hoe u een bewustmakingsproject goed kunt dimensioneren op de zero afval-website https://vooruitmetdewijk.brussels/zeroafval/

> Een objectbibliotheek

Tegenwoordig kunnen we dankzij de objectbibliotheken tegen lage prijzen kwaliteitsvolle gereedschappen en objecten lenen (bv. babyspullen, tuinprieel, raclettetoestellen, boren, schuurmachines, fietsen enz.), net zoals we in een bibliotheek boeken lenen.

Het gaat erom bestaande initiatieven verder te ontwikkelen (bv. usitoo, remorquable, babytheek …) of een nieuwe gelokaliseerde dienst te ontwikkelen (bv. binnen een gebouw met meerdere appartementen, in een crèche …).

Raadpleeg op de zero afval-website (https://vooruitmetdewijk.brussels/zeroafval/) de factoren die de oprichting van burgerobjectbibliotheken bevorderen.

> Diensten en infrastructuren rond geven en uitwisselen

Sommige projecten hebben geen financiële steun nodig. Maar ze willen misschien wel begeleiding krijgen over groepsdynamieken om vlot met vrijwilligers te leren werken, of deelnemen aan de aangeboden opleidingen en netwerkactiviteiten. Of misschien kunnen ze hulp gebruiken met de communicatie. Dat is soms het geval voor weggeefwinkels, gratismarkten, lokale uitwisselingssystemen enz. In dat geval kunt u deelnemen door een aanvraag in te dienen waarin u uw project beschrijft, maar zonder een budget bij te voegen.

Voor sommige projecten volstaat een beperkte financiering voor specifieke, eenmalige investeringen. Dat is het geval voor het opzetten van wijkprikborden, bookboxen, giveboxen …

Voor het welslagen van dit soort projecten is het belangrijk dat de wijkbewoners en de lokale partners erbij betrokken worden.