fbpx

De Collectieve Composten vormen een netwerk !

De vzw Worms, die in het kader van de projectoproep Vooruit met de Wijk collectieve composten ondersteunt, organiseert jaarlijks ontmoetingen tussen de gemeentebesturen en vrijwillige burgers die in hun gemeente betrokken zijn bij thema’s in verband met compostering van organisch afval (Meester-Composteerders en beheerders van Wijkcomposten).

Het doel van deze ontmoetingen is het bevorderen van de planning van de gemeentelijke activiteiten tussen vrijwilligers en gemeentelijke verantwoordelijken, het netwerken tussen Meester-Composteerders en wijkcomposten, en het bieden van een gezellig moment rond een maaltijd aangeboden door vzw WORMS.

Deze bijeenkomsten zijn lokaal en hebben tot doel het stimuleren van nieuwe banden tussen naburige gemeenten.

Er worden dus vier bijeenkomsten parallel georganiseerd om zo de vier gebieden van Brussel te bestrijken (Noord, Zuid, Oost, West). In elke zone worden er vijf tot zes gemeenten vertegenwoordigd en zij worden verzocht om deze vergaderingen om de beurt te organiseren.

Deze ontmoetingen zijn essentieel omdat ze de geëngageerde burgers in staat stellen op gemeentelijk niveau elkaar te leren kennen en hun gemeentelijke vertegenwoordigers (schepenen, milieuadviseurs, enz.) te ontmoeten voor een constructieve uitwisseling.

Dit jaar werden ze tijdens de maand oktober georganiseerd in de gemeenten Anderlecht, Sint-Joost, Sint-Gillis en Etterbeek.

Vooruit met de Wijk streeft ook dit doel na : momenten creëren waarbij actieve burgers de kans krijgen om te netwerken, goede praktijken uit te wisselen, geïnspireerd te worden door naburige initiatieven…