fbpx

Projectoproep Initiatieven voor Duurzaamheid – Stad Brussel

Hebt u ideeën om de luchtkwaliteit te verbeteren? Wilt u een wijkcompost? U vindt inclusie van personen met een handicap erg belangrijk?

De Stad Brussel stelt in totaal 100.000 euro aan subsidies ter beschikking voor de realisatie van burgerinitiatieven voor duurzame ontwikkeling. Dien uw dossier ten laatste op 15 juli 2019 in.

Wie kan deelnemen?

  • Een feitelijke vereniging: een bewonersgroep, een wijkcomité, een oudercomité …
  • Een vzw
  • Een vereniging hoofdstuk XII (buurthuizen …)
  • Een onderwijsinstelling

Welke bedragen?
Krijg tot 5.000 euro voor de uitvoering van uw project.
Individuele projecten kunnen ook ondersteund worden tot € 500.

Welke projecten?
Stel een project voor dat aansluit bij deze thema’s: duurzame ontwikkeling, biodiversiteit, groene ruimtes, water, energie, verminderen en hergebruiken van afval, zero waste, mobiliteit, duurzame voeding en consumptie, sociale integratie, toegang tot cultuur en kennis, leefomgeving, circulaire en/of sociale economie.

Hoe deelnemen?
Dien uw project ten laatste op 15 juli 2019 in via dit online formulier.

Meer info
Reglement en selectiecriteria op www.brussel.be/id