fbpx

Minder papierwerk bij de indiening van een aanvraag : nieuwe tools in test

De Participatieve Duurzame Wijken stellen zichzelf tentoon tijdens de Raad van de Participatieve Duurzame Wijken.

Op zondag 13 oktober 2019 vond de Raad van de Participatieve Duurzame Wijken plaats. Dit jaar werden de buurten die een subsidie aanvragen van het participatief budget uitgenodigd om hun groeps- en buurtdynamiek te presenteren via innovatieve tools.

Laten we even teruggaan…

Leefmilieu Brussel is momenteel bezig met een actie-onderzoeksproject: VILCO.  Het Vilco-project werkt aan de kwestie van samenwerking tussen verschillende soorten actoren om de veerkracht van de lokale dynamiek ten gunste van het milieu te ontwikkelen. Om meer te weten te komen over dit project, kunt u hier terecht.

Verschillende Participatieve Duurzame Wijken maken ook deel uit van dit project, dat in een vroeg stadium de behoeften/belemmeringen/enz. van deze samenwerkingsverbanden in kaart heeft gebracht. Een element dat naar voren kwam, zowel voor Leefmilieu Brussel als voor de burgerinitiatieven was de administratieve last – te veel papierwerk.

Het VILCO-team stelde daarom aan de Participatieve Duurzame Wijken voor om meer didactische, leuke, educatieve en zelfs artistieke tools te testen.

De wijken konden zich voorstellen aan de leden van de Raad, zodat zij de realiteit van elke wijk beter konden begrijpen.

Vijf wijken gaven ons een feedback over de creatie en het gebruik van deze tools, bekijk hier hun getuigenissen!

  • Stockel Durable
  • Kalevoet – Bourdon
  • Les Graines de Matongé
  • Helmet en Transition
  • Promenade Besme

Lucia en Carol voor de Begeleiding van de Participatieve Duurzame Wijken.