Terug op een burger werf : grondverrijking - Vooruit met de wijk

Terug op een burger werf : grondverrijking

Casa Viva is een Solidaire en intergenerationele woongroep waar collectieve projecten ontwikkeld worden om duurzame gewoontes te creëren onder de bewonersgroep. Eén van hun projecten is een moestuin in bakken, gelegen op het dak van het gebouw.

Op zaterdag 28 september 2019 vond bij Casa Viva een gezamenlijke Good Food burgerwerf plaats over methodes om grond van moestuinbakken te verbeteren.
De kwaliteit van de grond is essentieel voor een goede oogst want het fruit en de groenten vinden in de grond de voor hun groei benodigde elementen. Het is dus belangrijk om de grond goed te prepareren bij de start van de moestuin maar om ook daarna regelmatig aandacht aan te besteden door het gebruik van de juiste materialen en de goede keuze van de gewassen.

Deze werf werd (mede) georganiseerd door de tuinders van Casa Viva, stichting LD3 – LDC Forum, die het woongroepproject begeleiden, het Collectief ipé, door Leefmilieu Brussel belast met het opzetten van een netwerk van burgerprojecten Good Food in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Corinne Lautredoux, facilitatrice van permacultuur en van creatieve agro-ecologie, die ons op het terrein begeleidt heeft.

De bijeenkomst startte met een presentatie over het project Casa Viva en de voortgang van de moestuin. Vervolgens legde Corinne de verschillende methodes uit om de bodem te verrijken door toevoeging van stoffen, onbewerkt en bewerkt, die ze aan de deelnemers presenteerde : compost, mest, stro, een substraat van champignonkweek, groene of droge takken, percolaat van wormencompost, bokashi…

De facilitatrice legde ook sterk de nadruk op de aandacht die besteed moet worden aan de keuze van de gewassen (rotatie, variëteiten die geschikt zijn voor de bodem en het klimaat,….) op het nut van groene bemesting om de grond te verrijken (mosterd, klaver,…..) en op een goed evenwicht van het bodemleven (bacteriën, zwammen) en om tuinierspraktijken te gebruiken die bevorderlijk zijn voor de vruchtbaarheid van de bodem.

De werf werd vervolgd met praktische oefeningen:

  • Verrijken van de bestaande grond : verluchting van de grond en toevoeging van compost en/of substraat van champignonkweek ;
  • Groene meststoffen kweken : schrapen van de bodem, toevoegen van substraat van champignonkweek, inzaaien van mosterd ;

  • Creatie van een nieuwe grond : het over elkaar leggen van lagen van verschillende organieke materialen (lasagne);

  • Klaarmaken van bakken voor de kweek van kleine fruitbomen : grond, compost, klei, substraat van champignonkweek, het planten van fruitbomen en bedekking met stro.

Ondanks de regenbuien – soms indrukwekkend vanaf het dak van het gebouw – kon de werf op veel enthousiasme rekenen van de 17 deelnemers. De bijeenkomst werd afgesloten met een vieruurtje “auberge espagnole”.