fbpx

Terugblik op de Raad van de Participatieve Duurzame Wijken

27 projecten besproken in het kader van de participatieve begroting voor duurzame stadswijken!

Sinds 2013 bedraagt het budget dat beschikbaar is gesteld voor de projectoproep “Participatieve Duurzame Wijken” 100.000 €. Deze envelop wordt toegewezen via een participatief proces : het Participatief Budget van de Participatieve Duurzame Wijken.

De Raad van het Participatief Budget van de Participatieve Duurzame Wijken is samengesteld uit een vertegenwoordiger van Leefmilieu Brussel, een vertegenwoordiger van het kabinet van de Minister van Leefmilieu, een vertegenwoordiger van het begeleidingsteam en vooral minstens 5 Participatieve Duurzame Wijken (die geen subsidieaanvraag indienen).

De rol van de Raad : bijdragen tot de verbetering van de projecten, deze projecten evalueren volgens de selectiecriteria, vragen stellen die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en de verrijking van de projecten, de debatten en de uitwisseling van hun expertise en kennis op het veld verrijken en uiteindelijk beslissen over de toekenning van deze subsidies. Dit jaar werd de VZW Communa als waarnemer aangewezen om de projecten aan te drijven en te verrijken met hun expertise en veldervaring.

Dit jaar werden 27 projecten besproken tijdens de Raad van 13 oktober 2019. Deze projecten werden voorgesteld door 9 Participatieve Duurzame Wijken in verschillende Brusselse gemeenten.  De laatste keer dat er zoveel projecten werden gepresenteerd was in 2014 ! Hier een kort overzicht :

De PDW Bled, in Sint-Agatha-Berchem is bezig met het opzetten van een “Give Box” (project voor de uitwisseling van voorwerpen) in de openbare ruimte. Er worden moestuinen en composten  aangelegd met Les Graines de Matonge (Elsene), Helmet en Transition (Schaarbeek), Jardin d’Alem (Anderlecht) en Sous les palmiers d’Éléonore (Sint-Pieters-Woluwe). In deze wijken is het de bedoeling om samen te werken tussen buren, om scholen en de buurt bewust te maken van ecologie, recycleren en hergebruik. Soms gebeurt dit door handelaars erbij te betrekken, dat was het geval in de wijk Stockel Durable (Sint-Pieters-Woluwe).

Stadswandelingen en collectieve tuinactiviteiten staan vaak op het programma. Deze momenten zijn bedoeld als ontmoetingsplaatsen voor de buren, waar goede praktijken kunnen worden uitgewisseld om het milieubewustzijn in de buurt te vergroten. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de wijken Kalevoet Bourdon (Ukkel), Sous les Palmiers d’Éléonore (Sint-Pieters-Woluwe) en Les Voisins de la Rue de Besme (Koekelberg).

L’Arbre qui pleure (Molenbeek) lanceert een toneelstuk en acties rond de sortering en recyclage van afval, met een focus op terugwinning van brood met de jongeren uit de buurt.

De dag begon met een tentoonstelling waarbij elke buurt zijn project en zijn dynamiek kon presenteren. Dit moment zorgde ervoor dat de leden van de Raad de realiteit ter plaatse en de voorgestelde projecten beter konden begrijpen. De tentoonstelling werd gevolgd door een gezellige maaltijd waarbij de verschillende wijken van de gelegenheid gebruik maakten om elkaar beter te leren kennen.

De Raad heeft zich vervolgens teruggetrokken om de projecten te bespreken en te delibereren. De Raad eindigde in het begin van de avond, na intensief beraad om de voorgestelde projecten zo goed mogelijk te ontwikkelen en te verbeteren.

Hartelijk dank aan alle aanwezigen op deze rijke dag vol uitwisselingen, voor hun enthousiasme en hun inzet!

“Jeanne Bouteillet”, stagiair