fbpx

Vergroeningsproject van Vanderkindere-Bascule wijk – Getuigenis

 • Vertel ons de oorsprong van het initiatief : hoe is het idee ontstaan ?

Sinds vele jaren klagen de bewoners van de wijk Vanderkindere-Bascule over een onaantrekkelijke omgeving met een tekort aan groen. De overgang tussen het Ter Kamerenbos en de omliggende straten is abrupt.

In mei 2018 heeft het wijkcomité Vanderkindere-Bascule de gemeentelijke autoriteiten over deze kwestie aangesproken en onder meer gevraagd om bomen te planten in de Vanderkinderestraat.

Toen de projectoproep groene wijken opdook, besloot het bureau van ons commité om een feitelijke vereniging op te richten genaamd “Fais une fleur à ton quartier” die op deze oproep zou reageren.

 • Waarom heeft u aan de projectoproep willen meedoen ?

We vonden dat de beplanting van onze straten perfect paste in het kader van het project Groene Wijken en kozen als hoofddoel de bebloeming van de Basculestraat, de J. Hazardstraat, de Vanderkinderestraat en de Stanleystraat. Aangezien de Vanderkinderestraat bijzonder lang is, hebben we het eerste deel geselecteerd gaande van de Waterloosesteenweg tot de Gabriellestraat. We overwegen de aanleg van beplantingen op de grond, in potten en in bloembakken volgens de wensen van de bewoners en met respect voor bepaalde stedenbouwkundige beperkingen. Voor de Stanleystraat vroegen we aan de milieudienst van de gemeente de toestemming om bloemperken aan te leggen aan de voet van de bomen.

 • Hoe kwamen jullie samen?

Onze nieuwe vereniging (stuurgroep) legde contact met veel bewoners en verspreidde een huis-aan-huis folder die een openbare informatiebijeenkomst aankondigde. Deze ging door op 17 november. De aanwezige bewoners konden documenten raadplegen met de verschillende planten die voldoen aan de criteria van Leefmilieu Brussel, hun keuze maken en zich registreren als mogelijke begunstigde.

 • Hoe zijn jullie georganiseerd om in groep te werken?

De stuurgroep zette zijn informatiewerk voort via persoonlijke contacten en organiseerde, zodra de subsidie kon worden aangekondigd, een infosessie met de stuurgroep en de mensen die graag willen deelnemen aan de realisatie van het project (taakverdeling – vergadering van 23 maart).

 

 

 

 

 

 

 

 • Wat brengt het u persoonlijk?

Naast een aanzienlijke werklast (voornamelijk op administratief vlak)

– de tevredenheid bij de vaststelling dat ons initiatief  een warm onthaal kreeg en bij de burgers nieuwe interesse voor hun omgeving heeft gewek.

– het bewustzijn van de rol die elkeen kan spelen om de omgeving te verbeteren.

– het plezier om deel te nemen aan een actie die deel uitmaakt van een project op grotere schaal.

 •  Welke impact verwacht u, voor welk publiek ?

Een grotere betrokkenheid van de burgers (bewoners en handelaars) in het beheer van hun omgeving, uitbreiding van het concept van vergroening naar dat van biodiversiteit. De zorg voor openbare netheid ontwikkelen.

 • Wat was voor u tot nu toe het beste moment ?

De kans hebben gehad om kinderen bij elkaar te zien komen, interesse te tonen voor biodiversiteit, ze te zien zorgen voor plantages en planten aan de deur van hun huizen en zich in te zetten om ervoor te zorgen.

                                                               

 • Welke hulp heeft de projectoproep Vooruit met de Wijk u al aangeboden ?

Een begeleiding vanaf het begin die me heeft geholpen om het kader van het project beter te bepalen.

 • Wat heeft dit opgeleverd voor uw project?

Dankzij de talrijke en waardevolle informatie die we gekregen, hebben de regelmatige uitwisselingen met onze coach ons in staat gesteld om de voorwaarden van Leefmilieu Brussel te respecteren, om ons budget gemakkelijker op te stellen.

Het feit dat we naar Leefmilieu Brussel en Natagora konden verwijzen, gaf een extra gewicht aan onze aanpak, zowel bij de burgers als bij de gemeentelijke overheden.

 • Heeft u deelgenomen aan evenementen georganiseerd in het kader van de projectoproep (ontmoetingen, opleidingen, …) ?

Ja, aan de ontmoeting met de verantwoordelijken van de verschillende geselecteerde projecten.  Aan een opleiding gewijd aan de vergroening van boomperkjes.

 • Wat heeft u eruit gehaald?

Een aanvulling van technische informatie maar vooral het gevoel van convergentie van belangen en doelstellingen en op grotere schaal het belang van een groen netwerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het voornemen om er actief aan te werken. 

Chinees portret : Als uw ervaring

 • Een dessert was? Zou het een fruitsalade zijn.
 • Een dier was? Zou het een bij zijn.
 • Een drank was? Zou het bronwater zijn.
 • Een geur was? Zou het een fruitige geur zijn.
 • Een kwaliteit was? Zou het creativiteit en/of vasthoudendheid zijn.
 • Een emotie was? Zou het inspiratie zijn.
 • Een lied was?  Zou het « j’ai descendu dans mon jardin » zijn.
 • Een kunst was? Zou het poëzie zijn.

 

 • Evolutie van het project

Nadat de leraren van de Montjoir kleuterschool positief reageerden op ons voorstel om hun jonge leerlingen te betrekken bij de bescherming van de biodiversiteit in de straat, werden drie ontmoetingen georganiseerd met de kinderen van het 2de jaar om samen verschillende soorten insectenhotels te bouwen die de kinderen vervolgens zijn gaan plaatsen tijdens een leuke wandeling.

                                                           

Toen de milieudienst van de gemeente op de hoogte werd gebracht van de selectie van ons project, hebben we de Schepen van Milieu en de Verantwoordelijke voor duurzame ontwikkeling ontmoet.

Tijdens deze bijeenkomst werd besloten dat we honingplanten zouden krijgen om de boomperkjes in de Stanleystraat te beplanten en anderzijds dat 12 bakken met fruitstruiken in de Vanderkinderestraat zouden worden geplaatst. We hebben deze bakken aangevuld met een paar bloemen en ons ertoe verbonden deze te onderhouden.