fbpx

Participatief budget van de Participatieve Duurzame Wijken

Participatief budget van de Participatieve Duurzame Wijken

Buitengewone toewijzingsjury

Dit jaar wordt er een budget van 85.000 euro aan de participatieve duurzame wijken ter beschikking gesteld. Gezien de buitengewone omstandigheden vanwege de verspreiding van het Coronavirus, heeft de algemene vergadering van de Participatieve duurzame wijken besloten om de toewijzing van de subsidies via een buitengewone toewijzingsjury te doen verlopen.
Om meer te weten, kan u het verslag van de algemene vergadering van 6/6/20 raadplegen. 

Planning

  • 20/09/2020 : deadline voor de indiening van het Formulier voor een subsidieaanvraag 
  • 15/10/2020 : Buitengewone toewijzingsjury

Nuttige documenten om uw subsidieaanvraagformulier in te dienen :

Wie mag één/verschillende projecten indienen?

  • Het participatief budget is bestemd voor elke wijk die reeds deel uitmaakt van de beweging van de duurzame wijken, met inbegrip van de wijken die al subsidies kregen, voor zolang de subsidies volledig gerechtvaardigd waren.
  • Verschillende duurzame wijken kunnen samen projecten indienen.

De cyclus van het participatief budget telt twee momenten voor de indiening van subsidieaanvragen. Als u graag een aanvraag wil doen, raden wij u aan om contact op te nemen met de coördinatie (coordination@quartiersdurables.be) of met uw coach.

Wat is een participatief budget?

« Het is een proces waarbij de bevolking de bestemming van de publieke middelen definieert. »
Ubiratan De Souza – Vroegere Burgemeester van Porto Alegre (Brazilië)

Het participatief budget van de Participatieve Duurzame Wijken heeft tot doel de inwoners die zich inzetten voor hun wijk, door projecten te ontwikkelen ten gunste van het milieu en duurzame ontwikkeling, aan te moedigen en te steunen. De projecten moeten diversiteit in de wijk bevorderen en de ambitie hebben zich te richten tot een moeilijk mobiliseerbaar publiek. Ze worden zo geïmplementeerd dat elkeen kan deelnemen aan het project en op een grotere schaal aan de dynamiek van de wijk. Tot slot moeten de acties voor zover mogelijk concreet, gemakkelijk reproduceerbaar en op lange termijn leefbaar zijn.

Werking

Het participatief budget werkt als een cyclus. Zijn werking wordt elk jaar herzien tijdens een vergadering die alle duurzame wijken en de personen die van dichtbij of van ver geïnteresseerd zijn in de thematiek samenbrengt. De werking wordt omschreven in een reglement die bij elke Vergadering  van de Participatieve Duurzame Wijken wordt herzien. De selectie van de projecten wordt door de Raad van de duurzame wijken uitgevoerd op basis van dit reglement en van de criteria gedefinieerd door de Vergadering.

Op die manier streeft het participatief budget er dus naar om een participatieve en democratische dynamiek tot stand te brengen, die bovendien soepel en transparant is om zich zo goed mogelijk aan te passen aan de behoeften van de personen die eraan deelnemen en over de budgetten beschikken.