fbpx

Participatief budget van de Participatieve Duurzame Wijken

Participatief budget van de Participatieve Duurzame Wijken

Participatief Budget 2021 – Participatieve Duurzame Wijken

Het Participatief Budget van de Participatieve Duurzame Wijken heeft tot doel de Participatieve Duurzame Wijken die zich inzetten voor hun wijk, door projecten te ontwikkelen ten gunste van het milieu en duurzame ontwikkeling, aan te moedigen en te steunen.

Dit jaar wordt er een budget van 115.000 euro aan de Participatieve Duurzame Wijken ter beschikking gesteld. 

« Het is een proces waarbij de bevolking de bestemming van de publieke middelen definieert. »
Ubiratan De Souza – Vroegere Burgemeester van Porto Alegre (Brazilië)

Het Participatief Budget van de Participatieve Duurzame Wijken heeft tot doel de inwoners die zich inzetten voor hun wijk, door projecten te ontwikkelen ten gunste van het milieu en duurzame ontwikkeling, aan te moedigen en te steunen. De projecten moeten diversiteit in de wijk bevorderen en de ambitie hebben zich te richten tot een moeilijk mobiliseerbaar publiek. Ze worden zo geïmplementeerd dat elkeen kan deelnemen aan het project en op een grotere schaal aan de dynamiek van de wijk. Tot slot moeten de acties voor zover mogelijk concreet, gemakkelijk reproduceerbaar en op lange termijn leefbaar zijn.

Projecten indienen bij het Participatief Budget

Het Participatief Budget is bestemd voor elke wijk die reeds deel uitmaakt van de beweging van de Participatieve Duurzame Wijken, met inbegrip van de wijken die al subsidies kregen, voor zolang de subsidies volledig gerechtvaardigd waren. Verschillende Participatieve Duurzame Wijken kunnen samen projecten indienen.

Als u graag een aanvraag wil doen, raden wij u aan om contact op te nemen met de coördinatie (coordination@quartiersdurables.be) of met uw coach.

Werking

Het Participatief Budget werkt als een cyclus. Zijn werking wordt elk jaar herzien tijdens een Algemene Vergadering die alle Participatieve Duurzame Wijken en de personen die van dichtbij of van ver geïnteresseerd zijn in de thematiek samenbrengt. De werking wordt omschreven in een reglement die bij elke Algemene Vergadering van de Participatieve Duurzame Wijken wordt herzien. De selectie van de projecten wordt door de Raad van de Participatieve Duurzame Wijken uitgevoerd op basis van dit reglement en van de criteria gedefinieerd door de Vergadering.

Op die manier streeft het participatief budget er dus naar om een participatieve en democratische dynamiek tot stand te brengen, die bovendien soepel en transparant is om zich zo goed mogelijk aan te passen aan de behoeften van de personen die eraan deelnemen en over de budgetten beschikken.

Meer informatie en verslagen van de Algemene Vergaderingen en Raden van de Participatieve Duurzame Wijken.


Modaliteiten voor de uitgave van de subsidies toegewezen in het kader van het Participatief Budget

Als uw budget wordt aanvaard door de Raad van de Participatieve Duurzame Wijken en door het Kabinet van de Minister, ontvangt u een ministerieel besluit en een overeenkomst waarin de toekenningsvoorwaarden van deze subsidie worden opgenomen.
Het bedrag zal worden overgeschreven in twee delen (met uitzondering voor budgetten onder 3000 euro die in één keer worden gestort) :

  • Een eerste bedrag dat overeenkomt met 80% van de toegekende subsidie zal in het begin van het project worden vrijgegeven.
  • Een verslag dat de uitgaven van de 80% rechtvaardigt zal worden opgevraagd vóór de overschrijving van de resterende 20%.
  • Bij de afsluiting van de subsidies zal u een financieel en omschrijvend verslag moeten indienen.

De kosten gemaakt vóór de toewijzingsdatum van de subsidies zullen niet worden terugbetaald aan de wijken. Deze data worden in het subsidiebesluit gespecificeerd.