PDW Ba-O-Bab 81 - Vooruit met de wijk

PDW Ba-O-Bab 81

Deze Participatieve Duurzame Wijk ligt in een dichtbevolkte en multiculturele wijk, met een netwerk van smalle straten en veel hoge flatgebouwen. Er zijn weinig openbare ruimten zoals groene ruimten of speelruimten die ter beschikking staan van de bewoners. Bijgevolg is er veel activiteit op straat, ondanks een gewoonlijk druk en lawaaierig verkeer.

Projecten
Deze groep van de participatieve duurzame wijk Ba-O-Bab heeft verschillende acties op touw gezet die de netheid en vergroening van de wijk ten goede komen. De groep heeft ook een gemeenschappelijke moestuin gelanceerd die nog steeds in werking is. 

Identiteitskaart

Startjaar

Luik van de projectoproep

Gemeente(n)

Contact