fbpx

Netheid

Netheid

De uitdagingen

Openbare netheid is nu een van de belangrijkste planetaire kwesties, het is niet alleen een dagelijkse kwestie maar het staat ook dicht bij de burgers. De onreinheid van de straten is een tastbaar probleem dat een vrij negatieve impact heeft op de leefomgeving van de bewoners en het imago van Brussel. Het is gebruikelijk om sluikstortingen te vinden, vuilniszakken die niet aan de normen voldoen of die op verkeerde dagen worden buitengezet, voedselverpakkingen of zelfs sigarettenpeuken.

Bovendien wordt de link tussen de verschillende afvalstoffen die in onze oceanen aanwezig zijn en de netheid van onze stedelijke omgevingen niet altijd gelegd. Volgens verschillende milieuverenigingen komt 80% van het afval op zee uit het binnenland. Men vindt er sigarettenpeuken, stukjes plastiek of polystyreen, verpakkingen of zelfs plastieke doppen. Een ander feit is dat een sigarettenpeuk tot 500 liter water vervuilt door het plastiek en de giftige stoffen die het bevat, waardoor de groei van planten wordt vertraagd.

Ons welzijn in de stad hangt grotendeels af van de netheid van de openbare ruimten. Terwijl onreinheid nog meer onreinheid kweekt, geven propere straten een algemeen gevoel van welzijn en veiligheid.

Wat doet het Gewest?

Het Brussels Gewest wil de nadruk leggen op de sterke band tussen milieu en stedelijke netheid. Via de projectoproep Vooruit met de Wijk wil het bewoners aanmoedigen om tools te ontwikkelen die het publiek bewustmaken en oplossingen uitwerken om het gedrag te veranderen van mensen die daden van onreinheid plegen, door middel van innoverende, creatieve of zelfs ongeziene projecten. Het doel is om de ontwikkeling van het Strategisch plan voor Stedelijke Netheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te versterken, bestaande uit een belangrijk dialoogproces tussen de actoren van netheid met inbegrip van burgerparticipatie.

Naast het ophalen en schoonmaken steunt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest acties voor netheid via verschillende programma’s:

#Wake-up Clean-up
Net Brussel biedt logistieke en materiële ondersteuning aan vrijwilligers die een afvalinzameling willen organiseren. Op logistiek vlak zorgt Net Brussel voor de ontruiming van afval dat door de vrijwilligers wordt opgeraapt en biedt het een omkadering door animators wanneer de groepen deelnemers groter zijn. Wat het materiaal betreft, leent Net Brussel handschoenen, hesjes en afvaltangen aan deelnemers en geeft zakasbakken om uit te delen aan rokers die ze tijdens het parcours tegenkomen.

Animaties sigarettenpeuken
Om Brusselaars bewust te maken van sigarettenpeuken en de rampzalige gevolgen op het milieu en de leefomgeving, organiseert Net Brussel sensibiliseringssessies tijdens evenementen of voor professionele organisaties. Tijdens deze sessies gaat een reusachtige sigarettenpeuk rond, die de voorbijgangers informeert over het gooien van sigarettenpeuken en de negatieve gevolgen voor onze planeet en geeft zakasbakken aan de rokers.

Animaties openbare netheid
Net Brussel organiseert pedagogische animaties over openbare netheid gericht op bewoners, bedrijven, scholen en actoren van openbare netheid. De verschillende publieken worden geïnformeerd rond overlast en de oplossingen, met name op locatie waar echte daden van onreinheid werden vastgesteld door de deelnemers.

Evenementen
Net Brussel is aanwezig op tal van evenementen in Brussel en informeert, sensibiliseert en begeleidt de bezoekers rond openbare netheid en correcte afvalsortering. Tijdens grote evenementen (Nationale Feestdag, Irisfeest, enz.) kunnen bezoekers zich enkele minuten onderdompelen in de werkomgeving van de schoonmaakagenten. Inzamel- of veegwagens worden ter beschikking gesteld van bezoekers, zodat ze hun functies kunnen ontdekken

Wat kan ik als burger doen?

Lange tijd beschouwde de bevolking stedelijke netheid als een taak die exclusief toebehoorde aan de overheidsdiensten. De trend is de afgelopen jaren gekeerd, er is een wereldwijde dynamiek en bewustwording rond dit onderwerp ontstaan, waardoor er bijvoorbeeld afvalopraapacties door vrijwillige burgers worden georganiseerd. De schoonmaakacties van Net Brussel en van de gemeenten kunnen op zichzelf geen propere en aangename stad garanderen. De gebruikers van de openbare ruimte (bewoners, pendelaars, toeristen…) zijn de belangrijkste spelers.

Daarom moedigt de projectoproep Vooruit met de Wijk de burger aan om actie te ondernemen ten gunste van netheid. U zal meewerken aan de vermindering van illegaal sluikstorten in Brussel en bewust worden van de negatieve gevolgen van onreinheid: negatief beeld van de stad, alom aanwezig vuil, gevoel van onveiligheid, onaangename leefomgeving, … Als burger kan u het verschil maken! Uw rol voor wat netheid betreft is cruciaal en Vooruit met de Wijk biedt de mogelijkheid om u in te zetten voor een schonere stad.

Door mee te werken aan de strijd tegen onreinheid leert u om de openbare ruimte terug te waarderen en uw directe omgeving te verbeteren. Dankzij u wordt uw buurt mooier, properder en worden uw buren gemotiveerd om zich samen met u in te zetten voor netheid!

Alleen de combinatie van uw burgerbetrokkenheid en het werk van de arbeiders van Net Brussel en de gemeenten kan een schone stad garanderen en dat is de uitdaging voor uw deelname aan de projectoproep Vooruit met de Wijk.

Wilt u een afvalopraapactie organiseren maar u beschikt niet over het nodige materiaal? Geen probleem, Net Brussel staat voor u klaar! Aarzel dus niet om clean-ups te organiseren met vrienden, buren of zelfs collega’s.

Dankzij de projectoproep Vooruit met de Wijk maakt u bovendien uw buren bewust van de netheid van uw straat of uw buurt, communiceer op een innoverende en impactvolle manier over het thema, organiseer een afvalopraapactie in de openbare ruimte, schilder een wild getagde gevel opnieuw, maak ‘gerecycleerde’ asbakken om uit te delen aan de winkels en horecazaken, creëer speciale wandelroutes voor honden die naar vuilnisbakken / hondentoiletten leiden of maak een buurtkrant over de burgerlijke acties voor openbare netheid