Toegankelijkheidsverklaring - Vooruit met de wijk

Toegankelijkheidsverklaring

Leefmilieu Brussel engageert zich om haar website toegankelijk te maken, conform de Ordonnantie inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten.

Deze toegankelijkheidsverklaring betreft www.vooruitmetdewijk.brussels.

Maatregelen genomen door Leefmilieu Brussel rond de toegankelijkheid van al haar websites en webapplicaties.

 • De Directieraad van Leefmilieu Brussel heeft de administratie gevraagd al haar informaticatools toegankelijk te maken voor personen met een beperking.
 • Er werd een nauwe samenwerking met Anysurfer opgezet.
  Opleidingen worden aangeboden aan het personeel van Leefmilieu Brussel inzake webtoegankelijkheid.
 • Er werd gewerkt aan het toegankelijk maken van ons grafisch charter.
  Videonormen werden bepaald om elk nieuw videoproject toegankelijk te maken.
 • Toegankelijkheidsnormen voor de administratieve documenten werden opgesteld.

Conformiteit op basis van de richtlijnen van de WCAG 2.1 niveau AA

Gedeeltelijk conform

Effectieve evaluatiemethode van de conformiteit van de website

Leefmilieu Brussel en de technische dienstverlener voor de ontwikkeling van de website hebben een auto-evaluatie uitgevoerd.

Niet-toegankelijke inhoud

 • Technische toegankelijkheid (code bron): Bepaalde elementen van de site (de diavoorstelling van de onthaalpagina en fotogalerieën op bepaalde pagina’s) zijn niet volledig toegankelijk, maar krijgen bijzondere aandacht van de ontwikkelaars van de constructietool van de pagina Elementor. Het is mogelijk dat deze elementen toegankelijk worden via de updates van de applicatie.
 • Toegankelijkheid van de administratieve documenten (Word, Excel, pdf): Bepaalde documenten die kunnen worden gedownload zijn niet toegankelijk omdat tijdens het opstellen geen rekening werd gehouden met toegankelijkheid. De nieuwe documenten zullen toegankelijk worden gemaakt.
 • Toegankelijkheid van de video’s (ondertitels, transcriptie): De video’s die vóór 18 september werden gepubliceerd, zijn niet toegankelijk en bevatten geen teksttransciptie. De video’s die na deze datum werden gepubliceerd, zullen wel toegankelijk zijn.

Datum van opmaak van de toegankelijkheidsverklaring

18 september 2020

Feedback en contactgegevens

citizensprojects@inspironslequartier.brussels

De dienst Info-Leefmilieu

De dienst Info-Leefmilieu van Leefmilieu Brussel biedt een luisterend oor, verschaft relevante antwoorden en praktische raad of bezorgt u de best aangepaste brochure voor uw vraag.

Tel.: +32 (0)2 / 775.75.75
Fax.: +32 (0)2 / 775.76.21

Neem contact met ons op

Wij beantwoorden uw oproep van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u. Buiten de kantooruren kan u ons contactformulier invullen.