Hulpbronnen & Afval - Vooruit met de wijk
Ressources & Déchets
Thema

Hulpbronnen & Afval

In 2021 werd in het Brussels Gewest 627 238 ton gemeentelijk afval geproduceerd, waarvan ongeveer de helft door huishoudens (342 638 ton). De andere helft (329 645 ton) is gelijkaardig afval, waarvan het grootste deel afkomstig is van professionelen. De witte zak, die overeenkomt met het restafval in Brussel, kan nog aanzienlijk verlicht worden door een betere sortering door de Brusselaars. Ze bestaat voor 40% uit voedselafval, dat in de oranje zak kan of rechtstreeks kan worden gecomposteerd, voor 10% uit kunststoffen, die in de blauwe zak kunnen, en voor 10% uit glas, textiel en metaal, die in het recypark kunnen worden gerecycleerd.

Het huidige lineaire model van « produceren, verbruiken, wegwerpen » heeft zijn grenzen getoond, net als de grote milieuschade die er het gevolg van is : het overmatig verbruik van natuurlijke hulpbronnen, de uitstoot van broeikasgassen in verband met de productie en het verbruik en het beheer van afval, het wegverkeer, de vervuiling van de bodem, het water en de lucht.

Via onze voeding en het beheer van groene ruimten produceren we enorme hoeveelheden afval die vaak naar de verbrandingsoven gaan (een vervuilend en energieverslindend proces). De organische fractie van dat afval zou nochtans nuttig kunnen worden aangewend via compostering, een natuurlijk en energiezuinig proces. Dankzij dit procedé kunnen we, op basis van ons afval, vruchtbaar materiaal verkrijgen om onze bodem te verrijken. Zo is de cirkel rond. 

Doe mee!

Het Gewest zet zich in voor afvalvermindering, meer hergebruik en het recycleren van afval door middel van:

  • De beperking van de hulpbronnen die gebruikt worden voor de fabricage en de distributie van goederen verder te verminderen (dat kan dankzij talrijke alternatieven die binnen ieders bereik liggen: minder verbruiken, huren, delen, lenen, tweedehands kopen, zelf maken, zoveel mogelijk herbruikbare producten en verpakkingen gebruiken, repareren, weggeven voor hergebruik, en tot slot recycleren.
  • Het beheer van organisch afval (beheer van biologisch afval, compostering of andere oplossingen voor de valorisatie van organisch afval om het in korte kring en circulair te beheren, sociale banden scheppen tussen buren, de Brusselse bodem op een natuurlijke en lokale manier voeden)

Alle informatie en acties van het Gewest zijn opgenomen in het Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan – HABPP.

Jij kunt ook een project opzetten rond afvalvermindering, door nieuwe oplossingen te bedenken om producten samen te gebruiken en dus niet te moeten kopen, oplossingen voor hergebruik zoals een givebox, een plek om voorwerpen of kennis te delen, zero afval-workshops …
Er wordt bijzondere aandacht besteed aan projecten voor objectbibliotheken, dat wil zeggen plaatsen waar gereedschap, huishoudelijke apparaten, diverse uitrustingen enz. kunnen worden geleend, maar ook aan buurtcompostprojecten!

Voor meer cijfers over afval in Brussel, zie onze infographic en onze website

Hulpmiddelen in de kijker

Gereedschapsbibliotheek en handleiding

Project in de kijker

Wij composteren bij Comite Weldoeners-Bienfaiteurs!

Sinds de installatie van de compost in juli, hebben 25 gezinnen meer dan 273 kg voedingsafval gecomposteerd ! Er werd aan de deelnemers gevraagd om een excel bestand in te vullen alvorens naar de compost  te gaan, dat een idee geeft van het gewicht van wat er in de bakken wordt gedeponeerd. De compost is een groot succes, er staan zelfs een paar mensen op de wachtlijst. 

Par où commencer ?

 
  • Vous avez une idée de projet que vous voulez développer
  • Vous êtes un groupe de voisins motivés, sans idée précise de projet mais avec l’envie de mobiliser votre quartier autour des questions d’alimentation ?

Contactez le coach alimentation

 

Welke thema's worden door VMDW voorgesteld?

Vind inspiratie voor uw project rond de voorgestelde thema’s: