fbpx

Mobiliteit

mobiliteit

De uitdagingen

Wat als we de kinderen meer speelruimte zouden bieden, van meer veiligheid zouden genieten tijdens onze verplaatsingen en tegelijkertijd zouden bijdragen aan milieubescherming ? Het opnieuw toe-eigenen en beveiligen van openbare ruimtes is een prioriteit die vandaag wordt getest aan de hand van tijdelijke, voorlopige of permanente innoverende configuraties. In Brussel heeft deze toe-eigening vooral betrekking op wijkkernen, woonstraten, schoolomgevingen (schoolstraten) of eender welke ruimte die nu “weinig” of “slecht” wordt gebruikt. De echte uitdaging is om vreedzame, veilige en diverse buurten te creëren waar het aangenaam wonen is en die aangepast zijn aan alle generaties

Wat doet het Gewest?

De regering van het Brussels Gewest keurde in maart 2020 het gewestelijk mobiliteitsplan “Good Move” goed, waarin de uitdagingen en prioritaire mobiliteitsdoelstellingen voor 2030 werden vastgelegd.

Het toont de ambitie om de condities te creëren voor het ontstaan van echte vreedzame wijken en voor een aanzienlijke verhoging van de levenskwaliteit en de openbare ruimte, door prioriteit te geven aan de woonfuncties, de toegankelijkheid voor iedereen, de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit en de gezondheid (Good Neighbourhood). Daarnaast zijn er acties gepland om de persoonlijke en collectieve keuzes van gebruikers te beïnvloeden en hun verplaatsingen te oriënteren zonder de individuele vrijheid aan te tasten (Good Choice). Het gaat erom de burgers te stimuleren om projecten voor een duurzame mobiliteit en openbare ruimte tot stand te brengen.

Het Good Move plan en zijn doelstellingen zijn raadpleegbaar  op internet.

Wat kan ik als burger doen?

Als burger kan u een collectief project voor de toe-eigening en beveiliging van de openbare ruimte lanceren ! Laat uw creativiteit de vrije loop en de ideeën zullen in overvloed opkomen om van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een stadsregio te maken met een duurzamere mobiliteit en een aangenamer leefkader.

Enkele voorbeelden :

  • De inrichting van ontmoetingsruimten, speelstraten op de openbare ruimte of een leefstraat met beperkt verkeer ;
  • Workshops organiseren rond fietsherstelling, of projecten voor het delen van vervoersmiddelen ;
  • Een pedagogisch parcours rond « mobiliteit » uitstippelen …

Al deze projectideeën kunnen worden gesteund in het kader van de projectoproep Vooruit met de Wijk !