In de praktijk - Vooruit met de wijk

ProjectoproepIn de praktijk

Hoe vraag je de steun van VMDW aan?

Vooruit met de Wijk

Krijg, net als deze buren, ondersteuning op maat en financiële steun voor je project ! https://vooruitmetdewijk.brussels/uw-project/

[Meeslepende muziek]

[Context] (We volgen met volle snelheid een fiets die door Brussel rijdt, langs enkele bekende plaatsen zoals Kunst-Wet, het Warandepark, en dan naar kleinere straatjes en minder bekende wijken)

[Tekst weergegeven op de video]

In Brussel zijn er wijken die vooruit willen. 

[Context] (De fietser gaat vervolgens langs bij verschillende burgerprojecten die door buren zijn opgezet, in verschillende wijken.  De sfeer is gemoedelijk, de groepen buren brengen mensen van alle leeftijden en achtergronden samen.)

[Tekst weergegeven op de video]

Met de energie van een paar buren worden ideeën omgezet in echte projecten.

[Trefwoorden weergegeven op de video]

Leefstraat

Collectieve moestuin

Openbare netheid

Give box

Collectieve compost

Groene straat

[Tekst weergegeven op de video]

Dankzij ‘Vooruit met de wijk’ kregen ze begeleiding en financiële ondersteuning. 

Deze projecten brengen de buurt tot leven en hebben een reële impact op het leefmilieu.

Heb jij ook een idee? 

Neem contact met ons op om je project op poten te zetten!

[Tekst weergegeven op de video]

citizensprojects@inspironslequartier.brussels

0800 85 286

Logo Inspirons le Quartier
Logo de Bruxelles Environnement

Selectiemoment
Zomer 2024
Indiening van de projectideëen
Jury ‘duwtje in de rug’-ondersteuning
Participatief
jury
16 juni 2024
Indiening van de kandidaturen

De projectideëen moeten worden ingediend vóór middernacht op 16 juni 2024.

4 september 2024
Jury ‘duwtje in de rug’-ondersteuning

De jury van deskundigen die belast is met de selectie van de projecten voor de ‘duwtje in de rug’-ondersteuning zal op 4 september 2024 plaatsvinden.

10 september 2024
Participatief
jury

De participatief jury die belast is met de selectie van de projecten voor de ‘stevigere’ ondersteuning zal op 10 september 2024 plaatsvinden.

Indiening van de kandidaturen
Jury ‘duwtje in de rug’-ondersteuning
Participatief
jury
Datum volgt
Indiening van de kandidaturen

De volledige projectformulieren moeten worden ingediend vóór middernacht op 25 augustus 2024

Datum volgt
Jury ‘duwtje in de rug’-ondersteuning

De jury van deskundigen die belast is met de selectie van de projecten voor de ‘duwtje in de rug’-ondersteuning zal op 4 september 2024.

Datum volgt
Participatief
jury

De participatief jury die belast is met de selectie van de projecten voor de ‘stevigere’ ondersteuning zal plaatsvinden op 10 september

Wat zijn de deelnemingsvoorwaarden?

  • Het voorgestelde project antwoordt op de doelstellingen van de projectoproep;
  • Het projectformulier en zijn bijlagen zijn volledig;
  • Het project wordt ontwikkeld op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wordt uitgevoerd door burgers (geen verenigingen) die er wonen of werken;
  • Een stuurgroep van ten minste 5 mensen (van wie ten minste drie in het Gewest wonen);
  • Als het project het gebruik van een openbaar of particulier terrein of ruimte vereist, de ondertekende goedkeuring van de eigenaar (ten minste een principiële toestemming in afwachting van een meer officieel document). Voor mede-eigendommen is een besluit van de algemene vergadering vereist.

Elk dossier dat niet aan deze 5 punten voldoet, wordt als onontvankelijk beschouwd en komt niet in aanmerking voor de selectie.

De projecten worden vervolgens beoordeeld, hetzij door een jury van deskundigen voor de ‘helpende hand’, hetzij door een burgerjury voor de ‘versterkte steun’. De selectiecriteria en de details van het selectieproces worden uiteengezet in de volledige voorwaarden.

Ontdek de projecten die de vorige jaren
steun kregen van Leefmilieu Brussel

Welke thema's worden door VMDW voorgesteld?

Vind inspiratie voor uw project rond de voorgestelde thema’s:

Welke thema's worden door VMDW voorgesteld?

Vind inspiratie voor uw project rond de voorgestelde thema’s: