PDW Cité modèle durable - Vooruit met de wijk

PDW Cité modèle durable

De Participatieve Duurzame Wijk CMD of Cité modèle Durable (Duurzame Modelstad) is een initiatief van bewoners die zich samen met partners inzetten om de kwaliteit van hun leefomgeving in stand te houden en mee te werken aan de duurzame en harmonieuze ontwikkeling van hun wijk, hun stad, hun planeet.

Onze doelstelling is om bij te dragen tot  :

 • de natuurlijke rijkdommen en de gebouwen van onze wijk bekendheid geven, beschermen, verbeteren, valoriseren ;
 • afval verminderen en benutten ;
 • het verbruik van verwarming, water, gas en elektriciteit rationaliseren ;
 • mobiliteit, veiligheid en de samenleving verbeteren ;
 • duurzame constructies en woningen optimaliseren ;
 • de mentaliteiten, het gedrag, de manier van denken en doen vernieuwen ;
 • de oriëntatie van het handvest van de duurzame wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de lokale agenda 21 van de Stad Brussel implementeren.Projecten :
 • Compost
 • Boomgaard
 • Moestuin
 • Bloemenweiden
 • Nestkastjes voor mussen, mezen, boomkruipers, spreeuwen
 • Nestkastjes voor insecten
 • Bijenkorven
 • Koken en documentatie
 • Uitwisseling van kennis en diensten
 • Identificatie, markering en valorisatie van de fauna en flora van de wijk
 • Terugwinning van afval
 • Opvolging van dossiers omtrent mobiliteit, constructie en het duurzaam onderhoud van de woningen en de collectieve uitrusting, energiebesparing, netheid, rattenbestrijding, veiligheid en duurzame ontwikkeling.

Identiteitskaart

Startjaar

Luik van de projectoproep

Gemeente(n)

Contact