Nieuws - Vooruit met de wijk

Nieuws

Ontdek het laatste nieuws over de thema’s van Vooruit met de wijk en de projectoproep : evenementendagen, ontdekking van de wijken, informatiesessies over de projectoproep, …

U kunt met al uw vragen bij ons terecht via newsletter@vooruitmetdewijk.brussels

Doe mee aan onze online infosessies !

Deze infosessies, die onder de vorm van gesprekstafels doorgaan, zullen u de kans geven om uit te wisselen, om andere projectleiders te ontmoeten en kennis te maken met uw gemeentevertegenwoordigers.

De huilende boom

Op vrijdag 31 januari was het de theatervoorstelling van de Participatieve Duurzame Wijk « L’arbre qui pleure » in het Gemeenschapscentrum Maritiem (Molenbeek). De doelstelling van dit theatraal sprookje is om te sensibiliseren rond de aanwezigheid van bomen in de stad.

Samen voor de netheid van de wijk

Na de droevige vaststelling dat de Kuregemwijk geteisterd wordt door afval, hebben de leden van de VZW FEFA besloten om een project van Vooruit met de Wijk op te richten

Bal’Evere in volle actie !

Zoals elke maand organiseert Bal'Evere afvalinzamelingsacties op het gemeentelijk gebied en mobiliseert burgers die graag aan dit soort operaties willen deelnemen. Deze acties worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Schepen van Openbare Netheid en met de hulp van de Sociale Cohesie. De meest recente vond plaats op zaterdag 27 november 2021, met als verzamelpunt de Paduwakerk, op de Leuvensesteenweg. Nadat Meneer Ince, Schepen van Openbare Netheid, persoonlijk het nodige materiaal gaf (handschoenen, zakken, grijptangen), is het team aan het parcours begonnen met als beginpunt de Sint-Jozefkerk.

Terugblik op een Good Food atelier

Lacto-fermentatie is een gunstige conserveringsmethode die zowel nutritioneel, ecologisch als gastronomisch is. Het maakt voedsel beter verteerbaar, behoudt hun vitamines en verrijkt ze met melkzuurbacteriën. In tegenstelling tot bijvoorbeeld pasteuriseren en invriezen, verbruikt het geen energie, behoudt het de smaken en creëert het nieuwe aroma's

Comité Bienfaiteurs-Weldoeners : composteren, planten en koken !

De Participatieve Duurzame Wijk Bienfaiteurs-Weldoeners begon zijn activiteiten in de buitengewone Corona context. Maar dat hield hem niet tegen om verschillende projecten op poten te zetten : inrichting van een collectieve compost, good food workshops, vergroening, enz. We maken samen met hen de balans op !

In Floreal is netheid een kunst !

Op zaterdag 2 oktober werden 5 creatieve vuilnisbakken ingehuldigd in de wijk Floreal. De realisatie van deze vuilnisbakken gebeurde in het kader van de nieuwe projectoproep van Vooruit met de Wijk (editie 2021-2022) gewijd aan het thema netheid.

De opleidingenagenda is beschikbaar, schrijf u in!

Een project ontwikkelen, dat zorgt al eens voor hoofdbrekens. Daarom bieden we bij Vooruit met de wijk regelmatig aan om even met elkaar van gedachten te wisselen, geven we opleidingen en groepsworkshops. We weten het immers al te goed: samen gaan we verder! De thema’s op deze ontmoetingsmomenten gaan van het leven van een groep tot het beheer van een project. Ze hebben als doel uw project sterker en duurzamer te maken, u instrumenten in handen te geven en u te laten netwerken met andere projectdragers. Sla er regelmatig de opleidingenagenda op na en schrijf u in, u krijgt er alleen maar een rijk project van!