Voorbeelden van Mobiliteit-projecten - Vooruit met de wijk

Voorbeelden van Mobiliteit-projecten

Dit zijn enkele voorbeelden als inspiratie:

1. Meer ruimte creëren voor de verblijfsfunctie en voor ontmoeting tussen diverse doelgroepen en op verschillende manieren

  • Workshops organiseren voor de co-creatie van constructieve en positieve ruimtelijke oplossingen voor een betere mobiliteit en een meer leefbare stad, toepasbaar op verschillende plaatsen van de wijk;
  • Maken en plaatsen van tijdelijk stadsmeubilair;
  • Innemen van leegstaande ruimten of parkeerplaatsen voor verblijfs- en ontmoetingsfuncties

2. Meer ruimte creëren voor onze kinderen om veilig te spelenen daarbij het recreatieve, sportieve en culturele aanbod voor jong en oud stimuleren:

  • Organisatie van speelstraten;
  • Inplanten van tijdelijke of definitieve spelelementen;

Een Leefstraat organiseren

“Wat als… we de straat teruggeven aan zijn bewoners?”

Een Leefstraat is een straat waar het verkeer tijdelijk beperkt of verboden is, en die een nieuwe bestemming krijgt. Bewoners kunnen dan op creatieve wijze hun straat inrichten om hem leefbaarder te maken. Activiteiten kunnen spontaan of planmatig worden georganiseerd. Zo ontstaat er meer ruimte voor ontmoeting, ontspanning en spel. Alle bewoners van de straat en de buurt kunnen aan de actie deelnemen of van de Leefstraat genieten.

De ‘Leefstraten’ zijn in zekere zin incubatoren voor het vinden van oplossingen op het gebied van parkeren en inrichting, of nieuwe vormen van burgerparticipatie. Het nieuwe straatontwerp wordt gezamenlijk ontworpen en uitgevoerd. Vervolgens wordt het enige tijd getest en zo nodig aangepast. Men kan animaties voorzien. Sommige elementen kunnen voorlopig zijn, andere kunnen definitief worden (rekening houdend met het wettelijk kader betreffende stadsplanning).

Leefstraten zijn geen opgelegde top-down projecten of eenvoudige bottom-up initiatieven. Ze zijn het resultaat van een interactie tussen inwoners, de gemeente/stad/gewest, organisaties en bedrijven. Bewoners raken betrokken, leren elkaar beter kennen en pakken uitdagingen in hun straat aan (meer ontmoetingsruimte, isolatie van oudere bewoners, gebrek aan veiligheid in de straatvoorzieningen, enz.)