Voorbeelden van Natuur en Biodiversiteit-projecten - Vooruit met de wijk

Voorbeelden van Natuur en Biodiversiteit-projecten

Dit zijn enkele voorbeelden als inspiratie:

 • begroeiing op de gevels van een straat of een groep straten, een woningenblok: klimplanten, vegetatie aan de boomspiegels, trottoirverbredingen, enz. bieden tal van voordelen voor de levenskwaliteit en helpen de natuur in de stad;
 • groene trottoirs of randen, door langs de gevels straattegels weg te halen, zodat er lage planten of klimplanten kunnen groeien, of afwisselend lage en klimplanten;
 • een insectenspiraal (of aromatische spiraal) plaatsen, op een plein, een lege ruimte, een infill, enz.;
 • een vijver aanleggen, wat interessant is voor veel dieren zoals kikvorsachtigen en amfibieën of voor bepaalde insecten;
 • Hindernissen in de wijk weghalen om doorgangen te creëren voor dieren;
 • Nestkasten of schuilplaatsen installeren voor bepaalde vogelsoorten, een nesttoren plaatsen;
 • natuurlijke hagen aanleggen;
 • een didactische natuurlijke of voorbeeldtuin aanleggen;

Een aantal praktische voorbeelden van inrichtingen en lijsten van aanbevolen planten zijn online te vinden: https://leefmilieu.brussels/pro/tools-en-data/websites-en-tools/de-fauna-het-gebouw-en-de-omgeving-verwelkomen

Dit zijn enkele ideeën om je project vaart te geven:

 • meer ingrijpende inrichtingen op grotere oppervlakken;
 • partnerschappen met eigenaars die niet aan het project verbonden zijn, waardoor ambitieuzere projecten mogelijk worden (verwaarloosde ruimte aan de straatkant, privépercelen die toegankelijk zijn voor het publiek enz.);
 • partnerschappen met de gemeente, met name in het kader van hun gemeentelijke strategie inzake natuur en biodiversiteit;
 • inrichtingen die plaats bieden aan wilde fauna en zo de biodiversiteit bevorderen.

Er gaat bijzondere aandacht uit naar de Brusselse zones die te kampen hebben met een sterk gebrek aan groene ruimten.