fbpx

burgerprojectoproep

burgerprojectoproep

Zin om bij te dragen aan een duurzamer leefkader in uw wijk ? Uw hoofd loopt over van ideeën maar u weet niet hoe eraan te beginnen ? De projectoproep « Vooruit met de Wijk » van Leefmilieu Brussel in samenwerking met Brussel Mobiliteit en Net Brussel begeleidt u in de realisatie van uw collectieve wijkprojecten en kan u een methodologische begeleiding en een financiële steun tot maximum 15.000€ bieden. Bent u overtuigd dat u uw wijk kan inspireren, ga er dan voor !

Vooruit met de Wijk is een projectoproep die elk jaar aan de Brusselse burgers de kans geeft om een duurzaam project die ze graag in hun wijk willen zien te ontwikkelen. Dit project moet eerst en vooral een burgerproject zijn, het moet worden opgericht door en voor de bewoners van de wijk, door beroep te doen op ideeën, bronnen, motivaties en vaardigheden van iedereen.

Het doel is om de levenskwaliteit van de wijk te dynamiseren en te verbeteren, door de bewoners te mobiliseren rond milieubescherming en duurzame ontwikkeling, en dit via de volgende thema’s : voeding, collectieve moestuin, zero afval, collectieve compost, natuur en biodiversiteit, energie, openbare netheid en mobiliteit

BELANGRIJKSTE DATA

Indiening van een voorproject

1/02 infosessie Vorst, Elsene, Ukkel en Sint-Gillis 
10/02 infosessie Anderlecht, Sint-Agatha-Berchem, Jette, Koekelberg en Molenbeek
25/02 infosessie Brussel-Stad, Evere, Schaarbeek, Sint-Joost
9/03  infosessie  ‘Oudergem, Etterbeek, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluw

28/03 : uiterste datum voor de indiening van het voorproject (inschrijving gesloten)

Oprichting van het project

April-juni : Begeleiding voor de oprichting van het project
6/6 eerste sessie voor de indiening van de projecten (<3.000 euro)
24/06 eerste jury
19/09 tweede sessie voor de indiening van de projecten (ambitieuze en PDW).
5/10 tweede jury (ambitieuze projecten)
17/10  Participatief budget van de PDW

U krijgt alle nieuwtjes van deze projectoproep door u in te schrijven op onze Newsletter en onze Facebook pagina.

WELKE STEUN KRIJGT U ?

Als uw project wordt geselecteerd, kan u verschillende soorten steun krijgen :  

 • Een begeleiding door professionele coaches, om de technische ontwikkeling van het project, de methodologische aspecten en het groepsbeheer te verzekeren ;
 • Een financiële steun tot maximum 15 000 € voor de Participatieve Duurzame Wijken en tot 3 000 € voor de andere soorten projecten ;
 • Thematische opleidingen voor groepsbeheer en projectmanagement ;
 • Een netwerkmet andere actoren van duurzame ontwikkeling : bezoek op locatie, uitwisseling met andere projectleiders… ;
 • Methodologische tools en technische fiches, online ter beschikking gesteld ;
 • Contacten zoals bijvoorbeeld de Expertgids (.pdf)die een hele reeks ondernemingen en dienstverleners bevat, gerangschikt per thema en die zeer nuttig kunnen zijn voor uw projecten ! Deze gids is niet uitputtend, indien u andere interessante experten kent of indien u zelf graag uw kennis deelt, aarzel niet om het ons te laten weten via e-mail !

Wat uw project ook is, neem contact op met uw gemeente. Zij zal u hulp verlenen (verkrijgen van eventuele noodzakelijke vergunningen, bijstand van een gemeenteagent voor projecten in de openbare ruimte, contacten leggen met andere gelijkaardige projecten op haar grondgebied…). In elke gemeente werd er een contactpersoon aangesteld om u te helpen : Raadpleeg ze hier ! Aarzel niet om ook de verenigingen van uw wijk aan te spreken (buurthuis, cultureel centrum…) die u misschien steun kunnen bieden.

 

DE STAPPEN OM UW AANVRAAGDOSSIER VOLLEDIG IN TE DIENEN ?

18/01 – 28/03/2021 
Stel uw idee voor en vorm een stuurgroep met enkele personen. Dien een voorproject in via ons online formulier om een begeleiding te krijgen bij het oprichten van uw project. U aarzelt nog ? Kom naar de infosessies (1/02- 10/02 – 25/02 – 9/03)  die al uw praktische vragen zullen beantwoorden en de mogelijkheid bieden om uit te wisselen met andere deelnemers en belangrijke actoren.

29/03 – 19/09
Afhankelijk van de omvang van uw project, kan u van een professional een begeleiding krijgen voor de oprichting van uw project, alvorens uw definitieve kandidatuur in te dienen. Wacht niet op het laatste moment om uw voorproject in te dienen ! Hoe sneller ingediend, hoe efficiënter de begeleiding die we u bieden voor de opstelling van uw project. Ook als uw stuurgroep van 5 personen nog niet gevormd is, dan helpen we u ook daarmee!

De definitieve kandidaturen (via een downloadbaar formulier) moeten ten laatste op 6/06 binnen zijn, als uw subsidieaanvraag voor een themaproject 3.000€ niet overschrijdt, of ten laatste op 19/09 als uw project ambitieuzer is of een project is van de Participatieve Duurzame Wijken.

24/06, 5/10, 17/10
Uw kandidatuur voldoet aan de ontvankelijkheidscriteria, kreeg een voorafgaand gunstig advies van de gemeente, uw kandidatuur wordt onderworpen aan de Jury die het dossier zal analyseren volgens de selectiecriteria. Voor de themaprojecten zal de jury plaatsvinden op 24/06, voor grotere projecten zal het op 5/10 zijn. De Raad van het participatief budget van de Participatieve Duurzame Wijken zal op zijn beurt doorgaan op 17/10.

DE VOORWAARDEN OM DEEL TE NEMEN AAN DEZE PROJECTOPROEP

Uw definitieve kandidatuur zal door de jury worden beoordeeld indien ze aan de volgende ontvankelijkheidscriteria voldoet :

 • U heeft een stuurgroep van minstens 5 personen samengesteld;
 • Uw project zal ontwikkeld worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met personen die er leven of werken ;
 • U heeft voor uw kandidatuur gebruik gemaakt van het aangeboden formulier ;
 • U heeft alle gevraagde bijlagen ingediend (samenstelling van de groep, bankattest, toelating voor bodembezetting). Opgepast, een onvolledig dossier zal niet door de jury worden beoordeeld ;
 • In geval van bezetting van een locatie (terrein of gemeentelijk lokaal, openbare of privé ruimte…), heeft u een toelating voor bodembezettinggekregen van de gemeente of de eigenaar. Een principieel akkoord is voldoende voor de indiening van uw kandidatuur (in geval van een noodzakelijke maar langdurige procedure, zoals een overleg van het College van de Burgemeester en Schepenen van uw gemeente).

In het kader van uw deelname aan een thematisch onderdeel ; als uw project wordt ontvangen, wordt hij beoordeeld door de jury volgens 9 specifieke selectiecriteria, die nagaan of uw project kadert in de doelstellingen van de oproep en het thema.

 • De aansluiting van het project bij de algemene doelstellingen van deze projectoproep en van het gekozen thema
 • De positieve impact van het project op de veerkracht van de stad (d.w.z. de capaciteit om te weerstaan aan de ecologische en maatschappelijke schokken die ons te wachten staan en zo de stad van morgen op te bouwen);
 • De operationele geloofwaardigheid van het project werd het project opgezet
 • De hechtheid en de werking van de stuurgroep, o.a het open en participatieve aspect binnen de groep
 • De openheid naar de wijk toe door mensen buiten de stuurgroep te betrekken bij het project en het aantal mogelijke deelnemers aan het project
 • De verwezenlijking van een evaluatie over de impact van het project op het milieu en op de wijk
 • Het bestendigheids- en autonomiepotentieel van het project (met name op financieel vlak)
 • De mate waarin het budget overeenstemt met de doelstellingen
 • De geloofwaardigheid van de planning van het project

In het kader van een deelname aan het onderdeel participatieve duurzame wijken, is de procedure voor de indiening van uw project anders (https://inspironslequartier.brussels/modalites-quartiers-durables-citoyens/), en na de plaatsbeschrijving van uw wijk, zullen uw projecten worden voorgesteld in het kader van het participatief budget van de Participatieve Duurzame Wijken.

Er zal ook aandacht worden geschonken aan de manier waarop het project, in de mate van de bekwaamheden en de vaardigheden van de wijk, rekening houdt met de principes van duurzame ontwikkeling bij de uitvoering van het project : bijvoorbeeld de recuperatie van tweedehands materiaal of de zelfvervaardiging in plaats van het aankopen van nieuwe goederen.

 

gepasionneerd door een van deze thema'S?
onTDEK DE DETAILS VAN DE MODALITEITEN PER THEMATIEK:

COLLECTIEVE COMPOST

Mobiliteit

Good food

natuur en biodiversiteit

Participatieve duurzame wijken

Zero afval

INSPIRATIE NODIG ?

Ontdek de projecten die de vorige jaren steun kregen van Leefmilieu Brussel en vindt ze terug met onze cartografie !

KLAAR OM UW WIJK VOORUIT TE TREKKEN ? BEGIN ERAAN !

Doe mee aan de infosessies die in februari en maart 2021 doorgaan om een antwoord te krijgen op al uw praktische vragen.
We zullen u ook via e-mail antwoorden (citizensprojects@vooruitmetdewijk.brussels), of telefonisch (0800/85.286) van maandag tot vrijdag van 9:30 tot 12:30 en op maandag van 17:00 tot 20:00

U wil deze projectoproep delen om andere mensen de kans te geven? Dank u wel! Hier is wat u kan delen :