fbpx

Burgerprojectoproep

Burgerprojectoproep

De Vooruit met de wijk burgerprojectoproep werd op 5 december afgesloten met de selectiejury. In 2020 wordt een nieuwe editie van de oproep georganiseerd. Houd onze communicatiekanalen in de gaten, informatie volgt binnenkort.

Zin om mee te werken aan een meer duurzaam leefklimaat in je wijk? Je hoofd zit vol ideeën maar je weet niet hoe je eraan moet beginnen?

Projectoproep ‘Vooruit met de wijk’ van Leefmilieu Brussel werd in het leven geroepen om je te helpen met de uitvoering van je collectieve wijkprojecten, met misschien wel financiële steun tot 15.000 euro!

Belangrijke datums van projectoproep van 2021

Binnenkort meer informatie! Ontdek alles wat u moet weten over de projectoproep ook op onze Facebook pagina en onze Nieuwsbrief

Vooruit met de wijk : wablieft ?

Vooruit met de wijk is een projectoproep die elk jaar wordt burgercollectieven gevraagd om een duurzaam project voor te stellen dat ze binnen hun wijk wensen te ontwikkelen.

Dit project moet in de eerste plaats participatief zijn. Het richt zich tot de wijkbewoners en is opgebouwd rond hun ideeën, hulpmiddelen, motivaties en vaardigheden. Het doel is om de levenskwaliteit in de wijk een boost te geven en te verbeteren door de bewoners te mobiliseren rond milieubehoud en duurzame ontwikkeling.

Alle belangrijke milieuthema’s kunnen in uw projecten aan bod komen. Voor sommige daarvan kunt u al profiteren van thematische expertise tijdens de ontwikkeling van uw project:

Collectieve compost

Good food

NATUUR EN BIODIVERSITEIT

participatieve duurzame wijken

Zero afval

Inspiratie nodig?

Kijk maar eens naar de projecten die na vorige oproepen werden gesteund en bekijk ze via onze cartografie !

De voorwaarden voor deelname aan deze projectoproep tot het indienen

 • ik een stuurgroep van minstens 5 personen opricht;
 • mijn project ontwikkeld wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met mensen die er wonen of werken;
 • ik gebruik maak van het voorgestelde kandidatuurformulier
 • ik alle gevraagde bijlagen indien (samenstelling van de groep, bankattest, toelating voor het gebruik van de grond) samen met mijn kandidatuur. Onvolledige dossiers worden niet in behandeling genomen door de jury;
 • ik in het geval van bezetting van gemeentegrond of openbare ruimte een bezettingsvergunning van de gemeente of de eigenaar hebt gekregen. Een principeakkoord is voldoende voor het indienen van de kandidatuur;

Wat uw project ook is, door contact op te nemen met de gemeente kunt u profiteren van hulp van de gemeente en in contact komen met andere soortgelijke projecten op haar grondgebied. In elke gemeente is een contactpersoon aangewezen om u te helpen: Raadpleeg de lijst hier!

Raadpleeg de volledige modaliteiten (de modaliteiten voor 2020 zullen binnenkort beschikbaar zijn) voor meer informatie over de ontvankelijkheidscriteria van de projecten.

Welke hulp wordt aangeboden?

Wordt uw project geselecteerd, dan komt het in aanmerking voor verschillende soorten steun: 

 • Begeleiding door professionals, om te zorgen voor technische uitwerking van het project en methodologische aspecten ervan en ook voor opzetten van groepsbeheer;
 • Financiële steuntot € 15.000 voor de participatieve duurzame wijken en tot € 3.000 voor de andere projecten ;
 • Opleidingen;
 • Netwerkvorming: bezoeken ter plaatse, gesprekken met projectbeheerders…;
 • Methodologische tools en technische fiches, online beschikbaar;
 • Contactgegevens zoals de Gids van deskundigen (.pdf), die u informatie biedt over een breed scala aan ondernemingen en diensten, ingedeeld naar thema, die u kunnen helpen bij uw projecten!
  • Deze gids is niet uitputtend. Als u in de gids wilt worden opgenomen, kunt u hier een e-mail sturen.

Overtuigd? Laat je inspireren ... en vlieg erin!

Tijdens de hele duur van de oproep tot het indienen van projecten voor 2020 zullen in verschillende gemeenten informatiesessies worden georganiseerd over de voortgang en de modaliteiten van de oproep tot het indienen van projecten.  Ze zullen u ook in staat stellen om te brainstormen en de doelstellingen van uw project te bespreken.

Gratis toegang – Binnenkort meer informatie.

Om je complete kandidatuurdossier op tijd in te dienen

De termijnen voor 2020 zullen binnenkort worden gecommuniceerd:

 • Vul een intentienota in met een beknopte omschrijving van je project via het online formulier .
 • Op basis van die omschrijving zal een begeleider contact met je opnemen om je te helpen je project nauwkeurig te omschrijven en de nodige documenten te verzamelen om het dossier samen te stellen.
 • Wacht niet tot het laatste moment! Hoe eerder u die aanvraag doet, hoe efficiënter we u kunnen begeleiden voor het opstellen van uw project. Ook al is uw pilotgroep van 5 personen nog niet gevormd, wij helpen u graag verder!
  Aangezien de begeleidingscapaciteit beperkt is, kunnen wij het beheer niet garanderen van dossiers die op het laatste moment worden ingediend.
 • Dien het volledige dossier (formulier + voorlopige begroting) dat uw begeleider u zal overhandigen in, om uw project in aanmerking te laten komen voor de finale selectie.
 • Onvolledige dossiers worden niet door de jury in behandeling genomen.

Documenten

Communicatie ondersteunt

Helpdesk contact