AV Participatieve Duurzame Wijk en Uitwisselingsmoment - Vooruit met de wijk

ALGEMENE VERGADERING VAN DE PARTICIPATIEVE DUURZAME WIJKEN
Gevolgd door een moment van uitwisseling en inspiratie « Op weg naar projecten open voor iedereen ! »

15:30 – 18:30 : ALGEMENE VERGADERING VAN DE PARTICIPATIEVE DUURZAME WIJKEN. WE ZIEN ELKAAR (EINDELIJK) WEER EN WE VIEREN HET PARTICIPATIET BUDGET
Wie het over de Duurzame Wijken heeft, heeft het ook over ontmoetingen, uitwisselingen, debatten, inspiratie tussen wijken, discussies rond een drankje of een hapje ! Laten we genieten van de Algemene Vergadering van 2022 om elkaar terug te zien en samen te bespreken over sommige elementen in verband met het participatief budget (de administratieve last van de dossiers, vergoeding van vrijwilligers, rol van de jongeren, het bijna professionele karakter van sommige projecten…)

In deze korte video leggen we u opnieuw uit wat de Algemene Vergadering van de Participatieve Duurzame Wijken inhoudt :  https://www.youtube.com/watch?v=-K0o5PkzcEI

VANAF 18:30 : UITWISSELINGSMOMENT « OP WEG NAAR PROJECTEN OPEN VOOR IEDEREEN! » . WE VINDEN INSPIRATIE, WISSELEN UIT EN ETEN SAMEN 
Hoe uw publiek diverser maken ? Hoe in uw acties een plaats geven aan jongeren, minder jonge mensen en sociaal en economisch kwetsbare personen ? Hoe van uw activiteiten gezellige momenten te maken die toegankelijk zijn voor iedereen ? Kortom, hoe projecten oprichten die voor iedereen toegankelijk zijn ?  Vooruit met de Wijk het is meer dan een subsidie…, het is een begeleiding ! Samen zullen we proberen om de volgende vragen te beantwoorden, verstaan hoe sommige initiatieven erin slagen om een divers publiek te mobiliseren, en goede praktijken te delen. Concreet gezien wordt het een mix van presentaties en uitwisselingen van goede praktijken, steeds toegankelijk, gezellig en soms ook speels !

18u30 : Concert + feestelijk aperitief
19u00 : Ontdekking van inspirerende initiatieven en vragen rond gemengdheid en diversiteit van de betrokken publieken

  • Inspireer ons ! Korte vrijwillige presentatie van inspirerende initiatieven
  • Samen een weg banen naar projecten « open voor iedereen »

21u00 : Walking dinner « papote » : samen een maaltijd delen in alle gezelligheid!

***
DATUM : Zaterdag 23 april 2002 15:30 – 22 :00
LOCATIE : Centre Communautaire Maritime, Vandenboogaerdestraat 93 – 1080 Sint-Jans-Molenbeek (metro Ribaucourt / Bus 89,14,13)

UITNODIGING : L’« Assemblée Générale » est à destination des Quartiers Durables Citoyens mais toutes initiatives citoyennes y est la bienvenue ! Voor de utiwiselingsmoment toegankelijk voor personen die betrokken zijn bij een initiatief van Vooruit met de Wijk. Voor de beste organisatie, gelieve te verwittigen als u met uw kinderen komt

INSCHRIJVING GRATIS maar vereist vóór 15/04 via het online formulier : 
https://framaforms.org/assemblee-generale-des-qdc-et-moment-dechange-ilqalgemene-vergadering-van-de-pdw-en-1648206744

Meer info lus d’infos : Marie Duquesne –  marie@quartiersdurables.be – 02/544 07 93