PDW Dailly Duurzaam - Vooruit met de wijk

PDW Dailly Duurzaam

Op straat komen, vergroenen, banden smeden, de levenskwaliteit verbeteren : het zijn maar enkele van de ambities van de Participatieve Duurzame Wijk Duurzaam Dailly! Er zijn reeds meerdere acties aan de gang, zoals het “Speelstraat”-project, moestuinbakken om zich bij de « Incredible Edible »-beweging aan te sluiten, een Repair café in samenwerking met andere duurzame wijken, … 

Kortom, een beloftevol project! 

Carte d'identité

Année de lancement

Volet de l’appel à projets

Commune(s)

Contact