fbpx

PDW ESPACETOUS

De Participatieve Duurzame Wijk ESPACETOUS is een non-profit-initiatief dat een groep kunstenaars, culturele en sociale werkers en bewoners van de Bevrijderswijk in Molenbeek samenbrengt. ESPACETOUS verzamelt mensen van alle leeftijden en uit de hele wereld. Het wil door middel van sociaal-artistieke interventies en samenwerkingsprojecten bijdragen aan de bevordering van de burgerparticipatie en de verbetering van de sociale cohesie:

  • Espacetous is een experiment, een educatief en creatief platform om te ontdekken hoe we beter kunnen samenleven in onze wijk.
  • Espacetous wil een ruimte creëren voor ontmoeting en uitwisseling, door de vele mogelijkheden van onze multiculturele gemeenschap te benutten.
  • Espacetous wil meer autonomie voor en door de buurt scheppen. Doordat we een netwerk vormen, wordt mijn buurman een ‘hulpbron’ om mijn dagelijks leven te verbeteren. En zelf word ik dankzij het netwerk een ‘hulpbron’ voor hem of voor anderen . Doordat ik mijn buurman leer kennen, wordt de openbare ruimte een ontmoetingsplaats waar ik kennis kan vergaren en collectieve behoeften kan ontdekken. Dit delen draagt bij aan de opbouw/versterking van het lokale weefsel en een circulaire economie.
  • Espacetous is een plek om een cultuur van verantwoordelijkheid voor de ruimte en collectieve belangen te creëren, de ruimte tussen mijzelf en anderen te overbruggen en zo bij iets te doen aan het culturele isolement en de identitaire verzuiling waaraan onze wijk blootgesteld dreigt te worden. Het doel is om de sociale participatie, het dagelijks leven en de individuele en collectieve behoeften en capaciteiten van de wijk verder te beïnvloeden.
  • ESPACETOUS werkt nauw samen met het Maison de Quartiers Libérateurs (MQL, een dienst van de vzw Lutte contre l’Exclusion sociale à Molenbeek).

Projecten 

  • Espacetous Possibles: In de kelder van het Maison de Quartiers Libérateurs ontwikkelen wij, een groep bewoners, een gemeenschappelijke ruimte voor de wijk. Eerst hebben we de kelder leeggemaakt: er was jarenlang van alles in opgeslagen. Nu zijn we de verschillende meubels voor de nieuwe ruimte aan het maken van recuperatiehout. Dit wordt een plek om activiteiten te ontwikkelen rond thema’s als samenleven, sociale cohesie en de rijkdom aan uitwisselingen in onze wijk, door middel van verschillende activiteiten: workshops, debatten, voorstellingen, ontmoetingen enz. We zullen er ook de activiteiten plannen die in andere grotere ruimten of in de openbare ruimte zullen plaatsvinden.
  • Kennisuitwisseling – Het afgelopen jaar hebben we informatie verzameld over de individuele en collectieve behoeften en mogelijkheden in de wijk. We hebben een aantal evenementen rond dit thema georganiseerd, zoals workshops voor kennisuitwisseling en buurtfeesten. Tijdens deze evenementen wisselden de inwoners hun kennis uit met andere inwoners. Het idee is om geleidelijk aan een netwerk van uitwisselingen tussen inwoners te ontwikkelen.
  • Mobiliteitsprojecten Bevrijdersbuurt: Een groep inwoners ontwikkelt duurzame mobiliteitsprojecten. De groep organiseerde verschillende evenementen op de Bevrijderssquare tijdens de Week van de Mobiliteit van september jongstleden. Ze blijven ijveren voor meer voetgangersstraten in de wijk, meer fietspaden en een Mobipoint voor de tramhalte.

Identiteitskaart

Luik van de projectoproep

Gemeente(n)

Trefwoorden