PDW Helmet - Vooruit met de wijk

PDW Helmet

De projecten “Helmet, duurzame wijk-quartier durable ” die van Helmet een bloeiende, gezellige, milieuvriendelijke wijk met respect voor de natuurlijke rijkdommen maken, zijn niet meer te tellen !

Projecten : de geverij Helmetingpot, het plantenparcours, de ontmoetingen van buren op BabbHelmet, de gedeelde tuin, de collectieve compost en de SAGAL en nog vele andere lopende projecten zoals het coöperatief restaurant en de workshops fietsen herstellen !

Identiteitskaart

Startjaar

Luik van de projectoproep

Gemeente(n)

Contact