Het Fruits-Dupuis perceel - Vooruit met de wijk

Het Fruits-Dupuis perceel

Het project ‘La Parcelle Fruits-Dupuis’ werd opgezet door een groep van burgers die samen de vzw Parcelles vormen. Het project heeft als doel een braakliggend terrein van meer dan 2500 m² in een stedelijke omgeving in Anderlecht op te waarderen dankzij de aanleg van een voedselbos volgens de principes van de permacultuur en de bouw van een kippenhok. Moestuinen, struiken met kleinfruit, laagstamfruitteelt, wilde planten en aromatische kruiden zullen worden geplant met respect voor de al aanwezige natuur. Dit project heeft ook als doel de sociale cohesie te versterken en mensen bij elkaar te brengen. Het project richt zich dan ook tot alle inwoners van de buurt en daarrond. Op termijn wil dit project andere personen inspireren en leiden tot de aanleg van andere voedselbossen in Brussel.

Doelstellingen

  • Groenten en fruit produceren met respect voor de natuur, samen met de natuur en niet tegen de natuur.
  • Een ecosysteem onderhouden en ontwikkelen dat vele ecologische diensten zou leveren: waterfiltering, bodemstabiliteit, luchtkwaliteit, creatie van een koelte-eiland in de stad.
  • Behoud van de habitat van vogels, egels, vlinders en andere insecten, voor een grotere biodiversiteit.
  • Een dynamiek van sociale cohesie creëren in de wijk door banden te smeden tussen de bewoners, over de verschillen in leeftijd of cultuur heen.
  • Bewoners de kans geven om opnieuw contact te maken met de natuur en te leren het land op een ecologisch verantwoorde manier te bewerken.
  • Interesse en nieuwsgierigheid wekken en zo voorbijgangers aanmoedigen om deze plek te respecteren en hun afval niet meer op de grond te gooien.

De vzw wil op lange termijn een reflectietool aanbieden door te meten wat dit soort van inrichting in de stad kan opleveren in termen van voordelen voor de gemeenschap (voordelen voor de gezondheid, het leefmilieu en de samenleving, educatieve voordelen …).

Gevolgen voor het leefmilieu

Het project zal het ecosysteem van de stad versterken tegen droogte en overstromingen, toenemende hittegolven en de verschillende risico’s die samenhangen met de klimaatverandering.

De aanleg van een permacultuur-voedselbos en het behoud van dit koelte-eiland hebben veel voordelen voor het leefmilieu (waterretentie en -infiltratie, koolstofopslag, bevordering van inheemse soorten, behoud van de biodiversiteit …), maar ook voor het welzijn en de gezondheid van de inwoners.

Het project zal ook gezonde, gevarieerde en natuurvriendelijke voeding promoten en toegang bieden tot lokale en seizoensgebonden groenten en fruit die zonder chemische middelen of behandeling worden geteeld. Ten slotte zal de opwaardering van deze ruimte de bewoners bewust maken van het belang van het respect voor de natuur en hun buurt.

Identiteitskaart

Luik van de projectoproep

Gemeente(n)

Trefwoorden

Contact