PDW Koekeliek - Vooruit met de wijk

PDW Koekeliek

Participatieve Duurzame Wijk sinds 2014, het wijkcomité Koekeliek bestaat sinds maart 2011, met tot doel om ontmoetingen en samenhorigheid in de wijk te bevorderen. Het comité organiseert regelmatig activiteiten in de wijk : rondleidingen, theateruitstapjes, fietstochten, feest van de buren… Er werd ook een collectieve compost ingericht die elke zondagmorgen een groot aantal bewoners van de wijk aantrekt.
De perimeter van de wijk Koekeliek ligt schrijlings op de gemeenten Koekelberg, Molenbeek en Sint-Agatha-Berchem. Het is een zeer dichtbevolkte wijk met slechts weinig ontmoetingsplaatsen en samenhorigheid. In het kader van de PDW, zijn er nieuwe projecten ontstaan om de paar groene ruimten die nog overblijven in onze wijk te valoriseren en de uitwisseling tussen buren op deze ontmoetingsplaatsen te bevorderen.

Projecten :
De Koek’SEL (Koek’LETS): een systeem voor lokale uitwisseling werd opgericht om de uitwisseling van diensten onder buren te bevorderen. Daarnaast werden verschillende initiatieven ontwikkeld om schenkingen te promoten. Een book-box werd op ons terrein geplaatst en zal binnenkort toegankelijk zijn voor alle voorbijgangers. Schenkingsacties worden ook elk jaar georganiseerd in de vorm van een ‘gratis markt’ en kennen een groot succes…

De Koek’s Pot : een collectieve moestuin werd op het terrein van de compost aangelegd. De groenten groeien erg goed en de activiteiten in de tuin zorgen voor het ontstaan van sterke banden tussen de deelnemers. Tijdens de openingsuren van de compost op zondag, komen de bewoners babbeltje slaan rond de parcelen.

De Koek’s Way : verschillende activiteiten worden georganiseerd op en rond een klein paadje omringd door een grasperk, om de bewoners te sensibiliseren over de noodzaak om dit soort ruimte te beschermen en in te richten om onze levenskwaliteit in de wijk te verbeteren (BBQ, feest van de buren, bezoek van Sinterklaas, Kerstverlichting…).

Identiteitskaart

Startjaar

Luik van de projectoproep

Gemeente(n)

Contact