PDW Le Vert-Dure à Saint-Gilles - Vooruit met de wijk

PDW Le Vert-Dure à Saint-Gilles

Deze Participatieve Duurzame Wijk is een groepje buren die veel waarde hechten aan onze woonomgeving, een kleine buurt in Sint-Gillis, gelegen tussen de Charleroisesteenweg, de Muntstraat, de Overwinningsstraat en de Berckmansstraat. We ontmoeten elkaar vaak in het plaatselijke café, ‘Chez mon Ex’. En we zeggen tegen onszelf en tegen elkaar dat we hier graag beter willen kunnen leven. We zijn ons ervan bewust dat de tijd waarin wij leven ons dringend vraagt om verandering: verandering van onze levensstijl, van onze houding ten opzichte van ‘samenleven’, tegenover elkaar, in dit stedelijke ecosysteem. En we zijn ervan overtuigd dat we dit als gemeenschap kunnen bereiken door middel van een participatieve en inclusieve aanpak. We zullen vier thema’s uitwerken: biodiversiteit, compostering, zero afval en stadslandbouw.

Projecten

  • Biodiversiteit
  • Compostering
  • Zero afval
  • Stadslandbouw

Carte d'identité

Volet de l’appel à projets

Commune(s)

Mots-clés