PDW Les Compagnons du Quartier Floréal - Vooruit met de wijk

PDW Les Compagnons du Quartier Floréal

Deze Participatieve Duurzame Wijk wilt in een schone wijk wonen, maar ook:

 • De banden tussen de bewoners herstellen,
 • Ruimte scheppen voor expressie,
 • Samen concrete projecten uitvoeren voor de wijk,
 • De betrokkenheid van de bewoners bij het leven van hun wijk aanmoedigen,
 • De levenskwaliteit in de wijk verhogen,
 • De ontwikkeling van ruimten voor gezelligheid en ontmoetingen stimuleren,
 • Bijdragen aan de verfraaiing van de wijk en aan de kennis en verbetering ervan als uitzonderlijk architecturaal en landschappelijk erfgoed (een groot deel van de site werd in 2001 geklasseerd).

Daarom besloten de inwoners van het de wijk Floréal zich informeel te verenigen en zich in te zetten om deze doelstellingen te bereiken.

De groep kwam tot stand op 13 september 2017 en staat open voor alle bewoners van de wijk.

Lijst van activiteiten die we sinds onze oprichting hebben uitgevoerd:

 • 21 april 2018: Bewustmakingsacties over netheid in de wijk Floréal
 • 15 en 16 september 2018, in het kader van de Erfgoeddagen: ‘Wandelconcerten en andere genoegens in Floréal’
 • 31 oktober 2018: organisatie van een Halloween-stoet in de straten van Floréal
 • 15 december 2018: organisatie van een kerstmarkt in samenwerking met de Duurzame Wijk Logis-Floréal
 • 23 maart 2019: ‘Lenteschoonmaak in Floréal’
 • 23 juni 2019: organisatie van een buurtfeest (op het Druifhyacintenplein) voor de inwoners van de Ranonkelstraat en omgeving
 • 7 juli 2019: organisatie van een buurtfeest (op het speelplein) voor de bewoners van de Spireastraat en omgeving
 • 14 september 2019: organisatie van een schattenjacht in Floréal.

De voor het voorjaar van 2020 geplande activiteiten (straatreiniging met fanfare en 2 buurtfeesten) moesten worden afgelast vanwege de COVID-19-crisis.

Deze zomer organiseren de Compagnons twee rondleidingen door de tuinwijken (Floréal en Le Logis) en werken ze mee aan de organisatie (door de Duurzame Wijk Logis-Floréal) van de openluchtvertoning van de film ‘Jeux d’enfants‘, deels gefilmd in Floréal.

Bovendien hebben Les Compagnons du Quartier Floréal ter gelegenheid van de autovrije dag op 20/9 aanstaande een partnerschap gesloten met de mobiliteitsdienst van de gemeente. Het gemeentelijke mobiliteitsdorp zal in Floréal worden opgezet en bij deze gelegenheid zal een reeks activiteiten worden aangeboden.

Carte d'identité

Volet de l’appel à projets

Commune(s)

Mots-clés