PDW L’Oasis du Centre - Vooruit met de wijk

PDW L’Oasis du Centre

De Participatieve Duurzame Wijk L’Oasis du Centre wil een ontluikende impuls van de lokale bevolking op gezellige, solidaire, duurzame en ecologische wijze bundelen rond drie thema’s:

  • Wortels en water: opzetten, valoriseren en beheren van alles wat met het groene netwerk te maken heeft (collectieve moestuin, compost, fruitbomen, bijenplanten enz.);
  • Inrichting: installatie van picknick- en ontspanningsstructuren;
  • Communicatie: samenwerkingsverbanden met scholen, de bibliotheek, winkels, horeca en verenigingen in de Centrumwijk. Zo ontstaat een verbinding tussen de duurzame wijk, de burgers en het gemeentebestuur en wordt het bereik verbreed via partnerschappen met naburige participatieve duurzame wijken.

Projecten

  • Ontwikkeling van het park ‘La Roseraie des mariés’ in samenwerking met Leefmilieu Brussel en het gemeentebestuur: groen netwerk (bijenplanten, kleinfruit enz.), systeem voor regenwaterrecuperatie, kruidenspiraal enz.
  • Paaseierenjacht in samenwerking met het Parkôlégum (collectieve moestuin van het Centrum): gezelligheid, betrokkenheid van kinderen bij de Oase, bezoek van de collectieve moestuin en winkels;
  • Buurtfeest (september 2020): voor de gezelligheid, de betrokkenheid van de supporters bij de Oase en de betrokkenheid van de winkels;
  • Halloween (oktober): gezelligheid, betrokkenheid van de kinderen, partnerschappen met de bibliotheek van het Centrum en de Auberge des Maïeurs by La Finca (bewustmaking inzake biologische en lokale producten);
  • Zaai- en stekworkshop met het Parkôlégum;
  • Verbetering van de wijkcompostering die door het ‘Centre des aromates’ is opgezet.
We hebben het bezoek van Rob Hopkins aan Sint‑Pieters‑Woluwe aangegrepen om hem ons project voor de ontwikkeling van het park ‘La Roseraie des mariés’ te tonen. Dit was een gelegenheid voor uitwisseling en het delen van kennis en goed advies. (januari 2020)
Sinds 2017 organiseert het Parkôlégum een buurtfeest in het Rozenpark. Het idee van duurzame ontwikkeling en de duurzame wijk is daar geboren. Sinds 2019 is de Oase erbij betrokken. Als de huidige situatie (Covid‑19) het toelaat, vindt het volgende buurtfeest plaats in september 2020. (Foto genomen tijdens de editie van mei 2019)
Het feest van de Tervurenlaan van 2019 was ook een gelegenheid voor de Oase om een breder publiek te bereiken (nieuwe supporters, nieuwe samenwerkingsverbanden). We organiseerden een recyclingworkshop waar kinderen tassen konden maken van oude T‑shirts. Dat was een succes. (April 2019)
Op 25 april 2019 organiseerden we onze eerste informatieavond voor alle inwoners van het Centrum om elkaar te leren kennen, de Oase voor te stellen en nieuwe ideeën te delen en uit te wisselen.
Op 17 april 2019 organiseerde het Parkôlégum in zijn collectieve moestuin een tweede paaseierenjacht, tot grote vreugde van de kleintjes. Terwijl de jacht bezig was, bezochten de ouders samen met vrijwilligers van het Parkôlégum de moestuin. Het was de bedoeling dat de Oase in 2020 ook zou deelnemen. Maar uitstel is geen afstel!

Identiteitskaart

Luik van de projectoproep

Gemeente(n)

Trefwoorden