PDW Molenbabbel - Vooruit met de wijk

PDW Molenbabbel

Het duurzame project  van de Participatieve Duurzame Wijk « Molenbabbel » steunt op drie belangrijke pijlers : voeding (collectieve tuin, kooklessen, wereldtafel), de nuttige aanwending van afval door aan wijkcomposteren te doen en het energieverbruik (energie-uitdaging in twee scholen, informatie voor particulieren).

In 2013 werd de stuurgroep vol energie vernieuwd om een nieuwe dimensie aan de bestaande projecten te geven : installatie van een collectieve bijenkast, een kans voor nieuwe tuiniers, het opvangen van regenwater, boomgaarden, de verbetering van de communicatie met de wijk, …

Identiteitskaart

Startjaar

Luik van de projectoproep

Gemeente(n)

Contact