PDW Morichar-in-transitie - Vooruit met de wijk

PDW Morichar-in-transitie

In het hartje van Sint-Gillis wilt deze de Participatieve Duurzame Wijk meer biodiversiteit in de wijk brengen (aanleg van bloemrijke percelen, vergroening van gevels, nestkastjes, enz.). Hij wil ook water een belangrijkere plaats in de openbare ruimte toekennen. Een andere ambitie van de groep is een beter beheer van grondstoffen : bepaalde projecten hebben reeds vaste vorm aangenomen zoals het Repair Café, andere zijn in ontwikkeling (lenerij-geverij, wijkcomposteren, rationeel waterbeheer, …).

Identiteitskaart

Startjaar

Luik van de projectoproep

Gemeente(n)

Contact