PDW Oxy15-Oxy-Durable - Vooruit met de wijk

PDW Oxy15-Oxy-Durable

De bewoners van deze Participatieve Duurzame Wijk werken rond 4 thema’s in het bijzonder: energiebesparing, afvalbeheer, de opwaardering van het natuurlijk en gebouwenerfgoed en de duurzame mobiliteit.

Zo werd er een wijkcompost in het Wolvendaelpark aangelegd. Bepaalde bewoners hebben ook een opleiding “energie-audits” gevolgd en stellen hun diensten ter beschikking van de particulieren. De wijk stelt echter ook geleide wandelingen voor en er zijn brochures om het natuurlijk en gebouwenerfgoed van de wijk op te waarderen, net als acties voor zachte mobiliteit, …

Identiteitskaart

Startjaar

Luik van de projectoproep

Gemeente(n)

Contact