PDW Stockel durable - Vooruit met de wijk

PDW Stockel durable

De Participatieve Duurzame Wijk Duurzaam Stokkel is een project op menselijke schaal voor onze wijk.
Het werd gelanceerd in september 2018 en wordt momenteel gerund door bijna 20 mensen en een honderdtal supporters die een gedeelde wens hebben om in actie te komen, samen te werken en een duurzame wijk te doen bloeien.

Stockel Durable maakt ook deel uit van het Netwerk Duurzame Wijken en vele andere burgerinitiatieven.

 • Actie.

Rekening houdend met ieders prioriteiten hebben we 4 thematische groepen opgericht:

 1. biodiversiteit & 0 pesticiden,
 2. afvalvermindering & gezonde voeding,
 3. energie- en waterbesparing,
 4. Samenwerking

Allereerst met de bewoners van de wijk, om banden te smeden, goede praktijken uit te wisselen en samen in actie te komen.
En vervolgens samen met andere duurzame wijken en Leefmilieu Brussel, met andere groepen, met onze gemeente, in het bijzonder met de dienst Agenda 21 …

 • Verspreiding.

We leggen allereerst doelen vast die we kunnen bereiken om andere bewoners uit te nodigen om zich bij ons aan te sluiten.
We hebben een schakelfunctie en kiezen de juiste technieken om met de bewoners te communiceren.
We besteden aandacht aan de ontwikkeling van een opwaartse spiraal van goede praktijken om verandering teweeg te brengen op het gebied van consumptie, afval, vervuiling, biodiversiteit enz. en het Akkoord van Parijs (COP 21) in de praktijk te brengen.

Projecten

 

 • Biodiversiteit & 0 pesticiden

Thuis en in onze omgeving de biodiversiteit beschermen en versterken en de wijk vergroenen. We stellen acties voor in de straten van de wijk en een zadenbeurs in het vroege voorjaar.

 • Afvalvermindering & gezonde voeding

Deze groep wil de bewoners en winkeliers bewust maken van het probleem van afval en voedselverspilling. Acties in de vorm van workshops en informatiesessies staan op het programma.

 • Energie- en waterbesparing

Doel: het energie- en waterverbruik meten en navolging teweegbrengen door ervaringen te delen en te bundelen. Met dat doel worden informatiesessies georganiseerd in de vorm van conferenties. Met behulp van eenvoudige middelen wordt iedereen aangemoedigd om zijn of haar verbruik in de gaten te houden, zodat we ons meer bewust worden van het gebruik van deze natuurlijke rijkdommen. En uitdagingen zijn welkom.

 • Leefklimaat

Het team ‘Leefklimaat’ werkt aan de duurzame ontwikkeling van de wijk. Op basis van diagnoses die het samen met de bewoners van verschillende microwijken stelt, doet het team voorstellen op het gebied van de mobiliteit (bijvoorbeeld aansluitende fietsroutes), openbare werken enz. en faciliteert het hun uitvoering.
Het team anticipeert ook op de stedelijke ontwikkeling, het meet de impact van de projecten en brengt een dialoog tot stand tussen bewoners, overheden en projectontwikkelaars.

Perimeter van de Participatieve Duurzame Wijken

 

Stokkel is een historische wijk met veel facetten (woningen, winkels, markt, communicatieknooppunt, kinderdagverblijf, scholen, diensten …), uitgestrekte contouren en vage grenzen.

Ons project is lokaal. Het heeft menselijke en materiële grenzen. We moeten ons daarom concentreren op enkele straten in Stokkel zonder de hele wijk te kunnen bestrijken.

De bij het project betrokken straten  zijn verdeeld in 4 microwijken:

  • Langestraat, F. Desmedstraat, Geluksdreef, Hinnisdaellaan (gedeeltelijk), Oppemlaan (gedeeltelijk);
  • Lepagestraat, Uilenstraat, Stuyvenberg, JB Verheydenstraat, Vandermaelenstraat;
  • Boomkleverlaan;
  • Herendal (gedeeltelijk), Schermlaan (gedeeltelijk).

De ‘École Communale’ en de ‘École Sacré-Coeur’ van Stokkel zijn onze occasionele partners

Zaadbeurs 2019 bij de woongroep Longue vue
Mobiliteitspeiling maart 2020
Recyclageworkshop van stoffen en cosmetische producten december 2019. Voorspel op het dragen van maskers …
Animatie met het kleuren van posters door kinderen tijdens de mobiliteitsactie in Stokkel, georganiseerd door de gemeente in september 2019.
Animatie voor afvalvermindering tijdens de vergadering van de 4 thematische groepen met de bewoners. Oktober 2019.

Carte d'identité

Volet de l’appel à projets

Commune(s)

Mots-clés