PDW Transitie Helmet en Transition - Vooruit met de wijk

PDW Transitie Helmet en Transition

Deze Participatieve Duurzame Wijk, het wijkproject Helmet Duurzame Wijk is gestart in 2008. Transitie Helmet is de versie 2.0. Het project, dat in 2018 op een burgerbijeenkomst nieuw leven werd ingeblazen, bevestigt zijn verankering in de filosofie van steden in transitie. Het combineert de initiatieven die door Helmet Duurzame Wijk werden gestart met nieuwe projecten die getuigen van de nieuwe impulsen die de inwoners van de wijk eraan hebben gegeven. Elk initiatief draagt op zijn eigen manier bij aan de bescherming van het milieu, de gezelligheid, de inclusie en de betrokkenheid van de inwoners bij een lokale, ecologische en sociaal bewuste transitie.

Projecten

  • Vollegas en GasHel – solidaire aankoopgroepen voor artisanale landbouw (SAGAL)
  • Collectieve moestuin en compostering in de gemeenschappelijke tuin Walkiers
  • Helmet Weggeefwinkel
  • Natuurgroep – Vergroening aan de voet van de bomen in de wijk
  • Buurtcompostering op de François Rigasquare
  • Groupe Gezelligheid
  • Café Transition – Maandelijkse babbel
  • ‘Cercle de Transition Intérieure’
  • Groep Onderwijs in Transitie
  • Straetfête

Identiteitskaart

Luik van de projectoproep

Gemeente(n)

Trefwoorden